Hoppa till innehåll

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) 2024

Avustus

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Ansökningstiden börjar den 1 november 2023.
Ansökningstiden går ut den 30 november 2023 kl. 16.15

En förutsättning för beviljande av understöd är att riksdagen när den godkänner budgeten för 2023 anvisar anslag för ändamålet i fråga.

Avsikten är att besluten om understöden fattas i april 2024.
De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Ytterligare information: [email protected]

Sari Virta, överinspektör, tfn. 0295 330 377, e-post. sari.virta@gov.fi

Lotta Melanen, administrativ medarbetare, tfn. 0295 330 253, e-post. [email protected]

Tiia Liuskanto, administrativ medarbetare, tfn. 0295 330 320, e-post. [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om, ansökan om användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.