Hoppa till innehåll

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Avustus

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Ansökningstiden börjar 1.11.2021

Ansökningstiden upphör 30.11.2021 kl. 16.15.

En förutsättning för beviljande av understöd är att riksdagen när den godkänner budgeten för 2021 anvisar anslag för ändamålet i fråga.

Avsikten är att besluten om understöden fattas i april 2022.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 330 377
sari.virta@gov.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om, ansökan om användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.