Hoppa till innehåll

Modellen med tutorlärare utvidgas till gymnasierna – 7,5 miljoner euro lediganslås för tutorlärarverksamhet i grundskolorna och gymnasierna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2018 11.35 | Publicerad på svenska 5.11.2018 kl. 11.40
Pressmeddelande

Målet är att etablera tutorlärarverksamheten som en del av verksamheten i alla finländska grundskolor. Samtidigt ska modellen också införas i gymnasierna. Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för anordnarna av grundläggande utbildning att användas för tutorlärarnas verksamhet och utbildning och för anordnarna av gymnasieutbildning för att inleda tutorlärarverksamhet i gymnasierna. Tutorlärarverksamheten främjar förnyandet av pedagogiken, digitaliseringen i undervisningen och utvecklingen av personalens kompetens.

– Modellen med tutorlärare har redan slagit igenom bra i landets grundskolor. 90 procent av kommunerna har sökt och beviljats statsunderstöd. Jag är glad över att tutorverksamheten har spridit sig så här snabbt. Vår nästa målsättning är att etablera verksamheten och utvidga den till alla skolor i Finland, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Inom ramen för programmet Den nya grundskolan beviljas understöd till ett belopp av sammanlagt 23 miljoner euro mellan 2016 och 2018 för att sprida tutorlärarverksamheten. Syftet med det belopp på 6,5 miljoner euro som nu beviljas är i synnerhet att stödja sådan utveckling som främjar etableringen av tutorlärarverksamheten som en del av verksamheten i skolorna.

– Man behöver begrunda hur man så effektivt som möjligt i kommande tutorlärarverksamhet kan utnyttja de befintliga modeller och verksamhetssätt samt material och nätverk, med vilka tutorverksamheten kan förankras i verksamheten i alla skolor, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Tutorlärarverksamheten tas i bruk också inom gymnasieutbildningen

För första gången beviljas understöd också för att införa tutorlärarverksamhet i gymnasierna. Målet är att genom regionalt samarbete genomföra pilotförsök med utbildnings- och verksamhetsmodeller för tutorlärarna. Anslaget för understödet är sammanlagt en miljon euro. 

– Jag är väldigt nöjd över att vi kan införa modellen också i gymnasierna som en del av gymnasiereformen. Jag tror att tutorlärarmodellen för sin del bidrar med ett efterlängtat stöd i utvecklingsarbetet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Målet med tutorlärarverksamheten inom gymnasieutbildningen är att främja reformen av gymnasieutbildningen, uppfylla målen som ställs upp i den nya gymnasielagen och stödja utarbetandet och förankringen av gymnasiets nya läroplaner som tas i bruk 2021.

Syftet är att med hjälp av tutorlärarverksamheten stödja gymnasiernas lärargemenskaper i förändringarna som sker i verksamhetskulturen, förnyandet av pedagogiken och en ändamålsenlig användning av digital pedagogik. På nationell nivå är målsättningen att tutorlärarverksamheten ska spridas till ungefär hälften av alla gymnasier i Finland under läsåret 2019–2020.

Ansökningstider och ansökningsanvisningar

  • Statens specialunderstöd för tutorlärarverksamhet och utveckling av tutorlärarnas kompetens, Ansökningstid: 1.11.– 29.11.2018 
  • Statens specialunderstöd för att inleda tutorlärarverksamhet som regionalt samarbete inom gymnasieutbildningen, Ansökningstid: 1.11.– 29.11.2018   

Ytterligare information:

Grundläggande utbildning
- undervisningsråd Ulla Laine, UBS, tfn 029 533 1597
- specialsakkunnig Matti Ranta, UBS, tfn 029 533 1537
- undervisningsråd Kristian Smedlund, UBS, tfn 0295 3 31286 (svenskspråkig utbildning)

Gymnasieutbildning
- undervisningsråd Kimmo Koskinen, UBS, tfn 029 533 1107

Allmänbildande utbildning LAPE Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning