Hyppää sisältöön

Ministeriö, säätiöt ja rahastot edistävät Ukrainan kulttuuriperinnön säilymistä ja ukrainalaisten osallistumista taide- ja kulttuuritoimintaan Suomessa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 13.32
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sekä kulttuuria edistävät säätiöt ja rahastot ovat keskustelleet kulttuurialan mahdollisuuksista tukea Ukrainaa ja Suomeen paenneita ukrainalaisia. Tapaamisen tuloksena opetus- ja kulttuuriministeriö sekä säätiöt ja rahastot sopivat jatkavansa kesäkuun aikana keskusteluja keinoista, joilla voitaisiin edistää Ukrainan kulttuuriperinnön säilymistä ja Suomessa olevien ukrainalaisten osallistumista taide- ja kulttuuritoimintaan. Tuleviin keskusteluihin on tarkoitus kutsua alan keskeisiä toimijoita.

Ukrainan sodassa on tuhoutunut erittäin paljon Ukrainan arvokasta kulttuuriperintöä.  Hallituksen esitykseen toiseksi lisätalousarvioksi sisältyy kulttuuriperinnön turvaamiseen tarkoitettu kriisiapu kulttuuriperinnön suojaamiseen tarkoitettujen tarvikkeiden toimittamiseksi Ukrainaan. Ukrainan kriisin jälkihoitovaiheessa on suuri tarve kulttuuriperintöä koskevan asiantuntija-avun lähettämiseen Ukrainaan. 

Ukrainan sodan vuoksi Suomeen on saapunut ja odotetaan edelleen saapuvaksi pakolaislapsia ja -nuoria. 
- Taiteen perusopetuksen sekä taide- ja kulttuuritoiminnan avulla on mahdollista auttaa näitä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään, sanoo ministeri Petri Honkonen

Merkityksellinen harrastustoiminta tarjoaa väylän ilmaista itseään ja keskittyä mieluisaan tekemiseen myös kriisitilanteessa. Aiemman, itselle tärkeän harrastustoiminnan jatkuvuuden turvaaminen poikkeusoloissa ja niiden yli voidaan arvioida olevan näiden lasten ja nuorten hyvinvoinnille yksilötasolla erityisen tärkeää. 

- Suomalaisen kulttuurin saavutettavuutta ukrainasta saapuneille pakolaisille voitaisiin parantaa esimerkiksi lisäämällä ukrainankielisiä ääniopasteita ja opastuskierroksia museoihin ja muihin kulttuuriperintökohteisiin, Honkonen sanoo.

Lisätietoja: Johtaja Minna Karvonen, p. 0295 330 142