Hoppa till innehåll

Minister Multala: Programmet En läsgåva till barnet fortsätter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 15.58 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 15.52
Pressmeddelande

Torsdagen den 23 november lämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2024 och fastställde samtidigt att programmet En läsgåva till barnet ska främjas med 350 000 euro. Regeringen har som mål att etablera programmet.

Etableringen av programmet En läsgåva till barnet ingår i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering för att stärka barnens läskunnighet. I En läsgåva till barnet-programmet delas bokkassar ut till spädbarnsfamiljer i samband med besök på rådgivningen. Innehållet i bokkassen har utformats i samarbete med en multiprofessionell expertgrupp.

Enligt minister Multala har programmet En läsgåva till barnet visat sig vara ett effektivt sätt att öka läsandet i spädbarnsfamiljer.

– Också med tanke på läskunnigheten och intresset för att läsa är det viktigt att programmet får en fortsättning, eftersom erfarenheterna från den tidiga barndomen i hög grad påverkar läsvanorna senare i livet. Högläsning stöder barnets senare lärande och jämnar ut skillnader i kunnandet, påpekar Sari Multala.

Syftet med läsgåvan är att erbjuda jämlika möjligheter till tidig läsning i alla spädbarnsfamiljer i Finland. 

– Lässtunder som inletts under spädbarnstiden stöder barnets språkliga utveckling och stärker interaktionen inom familjen. De gemensamma lässtunderna är viktiga för barnets övergripande utveckling, betonar minister Multala.

Enligt en utredning om bokkassens effekter läser två tredjedelar av dem som fått kassen mer än tidigare och läsandet har blivit en regelbunden del av familjens vardag.

En läsgåva till barnet är det första finländska riksomfattande bokgåvoprogrammet för en hel åldersklass. Projektet finansierades 2019–2021 med stöd från Finska Kulturfonden och verksamheten har därefter fortsatt med budgetmedel som riksdagen beviljat. För genomförandet av programmet svarar Läscentrum rf.

Mer information:  
Santeri Lohi, forsknings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn 044 259 8451

Kultur