Hyppää sisältöön

Ministeri Multala: Lukulahja lapselle -ohjelma jatkuu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2023 15.58
Tiedote

Hallitus antoi torstaina 23. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä ja päätti vahvistaa Lukulahja lapselle -ohjelmaa 350 000 eurolla. Hallituksen tavoitteena on vakiinnuttaa ohjelma.

Lukulahja lapselle -ohjelman vakiinnuttaminen on kirjattu Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan lasten lukutaidon vahvistamiseksi. Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakassit. Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa.

Ministeri Multalan mukaan Lukulahja lapselle -ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi lisätä lukemista vauvaperheissä.

- Ohjelman jatkuminen on tärkeää myös lukutaidon ja -harrastuksen kannalta, sillä varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat suuresti myöhempiin lukutottumuksiin. Ääneen lukeminen tukee lapsen myöhempää oppimista ja tasoittaa osaamiseroja, Sari Multala korostaa.

Lukulahjan päämäärä on tarjota tasapuoliset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. 

- Vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja vahvistavat perheen välistä vuorovaikutusta. Yhteiset lukuhetket ovat merkittäviä lapsen kokonaiskehitykselle, ministeri Multala painottaa.

Kirjakassista tehdyn vaikuttavuusselvityksen mukaan kaksi kolmasosaa kirjakassin saaneista lukee aiempaa enemmän ja lukemisesta on tullut säännöllinen osa perheen arkea.

Lukulahja lapselle on ensimmäinen Suomessa toteutettu valtakunnallinen koko ikäluokan tavoittava kirjalahjaohjelma. Hanketta rahoitettiin vuosina 2019–2021 Suomen Kulttuurirahaston tuella, ja toiminta on jatkunut sen jälkeen eduskunnan myöntämistä budjettivaroista. Ohjelman toteuttamisesta vastaa Lukukeskus ry.

Lisätietoja:  
Tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Santeri Lohi, p. 044 259 8451

Kulttuuri