Hoppa till innehåll

Minister Kosonen deltar i mötet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2019 12.12
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen kommer att delta i mötet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 21–22 november i Bryssel. Hon kommer att vara ordförande för mötet, vars huvudteman är kultur och hållbar utveckling, konkurrenskraften inom den audiovisuella branschen, kampen mot korruption inom idrott, en trygg idrottsmiljö för barn och unga, utbildning av ungdomsarbetare och digitalt ungdomsarbete. Kultur- och idrottsfrågor kommer att behandlas den 21 november och ungdomsfrågor den 22 november.

Vid rådsmötet väntas ministrarna diskutera den europeiska audiovisuella branschens konkurrenskraft samt anta slutsatser om kampen mot korruption, god förvaltning inom idrott, en trygg idrottsmiljö för barn och unga, digitalt ungdomsarbete samt ungdomsarbetarnas kompetens och utbildning. Dessutom väntas rådet anta en resolution om kulturens roll som främjare av hållbar utveckling.

På torsdagen har ministrarna med ansvar för idrottsfrågor utöver det egentliga mötet ett lunchmöte där de ska diskutera den framtida europeiska idrottsmodellen. På fredagen ordnas ett informellt forum för ministrarna med ansvar för ungdomsfrågor (trioländerna Rumänien, Finland och Kroatien) och ungdomsrepresentanter. Temat är rörlighet.

De offentliga delarna av mötet kan följas på ministerrådets webbplats.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott

De områden som behandlas av rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott faller under medlemsländernas ansvar. EU:s roll på dessa områden är därför att skapa en ram för samarbete mellan EU-länderna och för utbyte av information och erfarenheter inom områden av gemensamt intresse.

EU:s åtgärder på området utbildning, ungdom, kultur och idrott syftar till att bevara det europeiska kulturarvet, att stödja Europas kulturella och kreativa näringar, att uppmuntra såväl rörlighet för studenter, lärare, ungdomar och ungdomsarbetare som ungas deltagande i skapandet av europeisk demokrati samt att därutöver främja fysisk aktivitet och social delaktighet såväl genom idrott som ungdomsarbete.

Mer information:

kultur: Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 067, och Laura Mäkelä, kulturråd, tfn 0295 330 222
idrott: Mikko Missi, kulturråd, tfn 0295 330 028
ungdom: Seija Astala, kulturråd, tfn 0295 330 066
förfrågningar om ministerintervju: Silja Silvasti, tfn 050 349 7715

Andra webbplatser