Hoppa till innehåll

Minister Arhinmäki på bokmässan i Frankfurt: "Finländarnas största egendom är bildning"

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2013 8.30
Pressmeddelande -

Finland har valts till temaland p? bokm?ssan i Frankfurt n?sta ?r. P? ?rets bokm?ssa i Frankfurt h?lls torsdagen den 10 oktober en presskonferens om n?sta ?rs program. Presskonferensen ?ppnades av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinm?ki. Finland presenterade sig som temaland p? bokm?ssan i Frankfurt 2014 med sloganen FINNLAND. COOL.

fc-logo-6-lines-outline-rgb-english-1?N?r vi nu tar sikte p? n?sta ?rs m?ssa, hoppas vi att ett v?rldsomfattande intresse riktas mot v?r finsk- och svenskspr?kiga samt samiska m?ngst?mmiga litteratur och f?rfattare. Egentligen grundar sig hela Finlands historia p? l?sande och dess betydelse f?r samh?llets och individens utveckling?, sade minister Arhinm?ki i sitt tal.

Undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och n?ringsministeriet har finansierat litteraturprojektet i anslutning till bokm?ssan i Frankfurt under flera ?r. Finlands st?rsta kulturexportprojekt f?r tillf?llet koordineras av FILI - Finnish Literature Exchange. Projektets centrala m?l ?r att permanent ?ka f?rs?ljningen av ?vers?ttningsr?tt f?r finl?ndsk litteratur. Under bokm?ssan i Frankfunt kommer man att lyfta fram finl?ndska romaner, kriminallitteratur, poesi, barn- och ungdomslitteratur och som ny genre tecknade serier.

Bokm?ssan i Frankfurt har ?rligen totalt 300 000 bes?kare. Av dessa ?r st?rsta delen, 175 000, professionella inom f?rlagsbranschen fr?n olika delar av v?rlden, som kommer till m?ssan f?r att k?pa och s?lja ?vers?ttningsr?tter. Temalandet har bl.a. omfattande f?rlagsavdelningar p? m?ssan samt en stor m?sspaviljong.

?FILI har utbildat hundratals ?vers?ttare, bjudit in tiotals internationella f?rl?ggare till Finland samt marknadsf?rt tema?ret p? ett flertal internationella m?ssor och litteraturevenemang v?rlden ?ver?, sade Arhinm?ki i sin beskrivning av f?rberedelserna av projektet.

Arhinm?ki tackade den finl?ndska grundskolan och biblioteksv?sendet och betonade att Finlands framg?ng som nation grundar sig p? bildning och j?mlikhet.

?Finl?ndarnas st?rsta egendom ?r inte skogen eller gruvorna, ?ven om ocks? dessa beh?vs. Finl?ndarnas st?rsta egendom ?r bildning, h?g kompetens, f?rm?ga att f?rst? det man l?ser och ta till sig information. Bildning och f?rm?gan att l?ra sig nya saker har hj?lpt oss finl?ndare att skapa en egen nationell identitet. De bildar en stark grund ?r v?r sj?lvst?ndighet och f?r v?r framtid.?

Kulturministern tr?ffar i Frankfurt bl.a. bokm?ssans chef Juergen Boos. Under bokm?ssans sista dag, s?ndagen den 13 oktober i ?r, tar Finland emot sin temalandsstatus av Brasilien, temalandet f?r 2013.

Ytterligare information:
kulturr?det Mervi Tiensuu-Nylund, UKM, tfn 040 722 1328
direkt?r Iris Schwanck, FILI, tfn 040 5080 331

Intervjuf?rfr?gningar:
- informat?r Silja Hakulinen, FILI, tfn 040 534 7526
Paavo Arhinmäki