Hoppa till innehåll

Vilka kulturmiljöer är viktiga för dig? Uttryck din åsikt fram till 20.1

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2012 9.01
Nyhet

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet informerar

Vilket landskap eller vilken byggd miljö är viktig för dig? Vilka slags byggnader borde skyddas? Finns det något som utgör ett hot mot dina favoritställen? Den arbetsgrupp som ska utarbeta Finlands första kulturmiljöstrategi efterlyser synpunkter på goda kulturmiljöer på webbforumet Dinasikt.fi fram till den 20 januari.

En kulturmiljö är en miljö som människan har format: landskap, byggnader, vägar, åkrar, fästningar, fabriksområden, bruk och förorter. En välskött och livskraftig kulturmiljö ökar människans välmående och trivseln i boendemiljön samtidigt som den stärker den lokala identiteten. Den är också viktig med tanke på utvecklandet av näringsverksamheten.

"Kulturmiljöerna utgör oftast en del av den vanliga vardagen, och de förändras och utvecklas med tiden. Vid förändringar måste man kunna se till kulturmiljöernas centrala särdrag. Detta gäller inte bara det arbete som myndigheterna utför, t.ex. planering av markanvändningen och styrning av byggandet, utan också medborgarnas egna åtgärder. Därför vill vi nu få synpunkter på vad människorna värdesätter i kulturmiljön och hur kulturmiljöns livskraft ska kunna stödjas på bästa sätt", berättar arbetsgruppens ordförande, byggnadsrådet Matti Vatilo vid miljöministeriet.

"Vare sig det gäller att utföra ändringsarbeten i byggnader, bygga staket, starta ett café i en gammal fabriksmiljö, restaurera en stuga, röja sly eller sköta den egna gården så kan små val antingen höja eller sänka kulturmiljöns värde", konstaterar Vatilo.

En arbetsgrupp som miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i mars ska i enlighet med regeringsprogrammet utarbeta ett förslag till en kulturmiljöstrategi, som ska färdigställas våren 2013. Målet med kulturmiljöstrategin är att skapa förutsättningar för en helhetsinriktad och långsiktig kulturmiljöpolitik i Finland och uppmuntra till upprätthållandet och utvecklandet av en livskraftig kulturmiljö.

Det är möjligt att delta i diskussionen fram till den 20 januari 2013 på adressen www.dinasikt.fi. Mer information om beredningen av strategin finns på adressen www.miljo.fi/kulturmiljostrategin.

Dinasikt.fi 
Kulturmiljöstrategin

Mer information
Arbetsgruppens ordförande, byggnadsrådet Matti Vatilo, tfn 040-506 11 68, [email protected]
Arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare Anna Simola, miljöministeriet, tfn 040-809 20 52, [email protected]