Hoppa till innehåll

Tilläggsbudgeten: 20 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildningen och till stödåtgärder för undervisningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 15.16 | Publicerad på svenska 19.6.2019 kl. 15.19
Pressmeddelande
Kuva: Juho Paavola

Enligt undervisningsminister Li Andersson tar utbildningsnedskärningarna idag en ny vändning då tilläggsbudgeten avlåts till riksdagen. Nu är det frågan om utbildningsinvesteringar då regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för att anordnare av yrkesutbildning ska kunna anställa lärare och handledare.

Med en tilläggssatsning på 20 miljoner kan man under det här året anställa ca 300-400 nya lärare och annan undervisningspersonal inom yrkesutbildningen för ett år framåt. Totalt har man i regeringsprogrammet riktat 235 miljoner euro till det här ändamålet, och det möjliggör anställandet av personal för fem år.

-Det går inte att i en handvändning åtgärda konsekvenserna av de utbildningsnedskärningar som pågått alltför länge, men nu har vi en ny riktning, vilket är mycket viktigt. Nedskärningarna är förbi för den här gången och nu är det dags att investera i finländsk kompetens, säger undervisningsminister Li Andersson.

Rinnes regering har i sitt program dragit upp riktlinjer för att effektivt ta tag i de kvalitetsproblem som uppdagats inom andra stadiets utbildning. Inom yrkesutbildningen vill regeringen särskilt beakta att närundervisningen och handledningsresurserna bör vara tillräckliga i förhållande till de förändrade kraven. Målet med tilläggsfinansieringen är också att möjliggöra hela studiedagar och -veckor genom att också utnyttja lärande i arbetslivet och läroavtalsutbildning. 

-Arbetsbeskrivningarna håller i takt med den snabba teknologiska utvecklingen på att förändras och bli mer krävande inom alla branscher. Därför är det nu dags att satsa på undervisningens kvalitet. I ett Finland som mår bra ser man en likvärdig undervisning av bra kvalitet som en investering i framtiden och satsar ordentligt på den, säger Andersson.

-Under 2013-2018 gjordes nedskärningar på ca 400 miljoner euro inom yrkesutbildningen. Dessutom har indexfrysningarna försvagat yrkesutbildningens finansieringsgrund betydligt. Med den nuvarande finansieringsnivån och mängden undervisnings- och handledningspersonal kan vi inte längre garantera att alla som går ut grundskolan, och andra unga som saknar en examen, får undervisning och handledning. Därför satsar vi nu på undervisningen, fortsätter undervisningsminister Li Andersson.

Tilläggsfinansieringen riktas till utbildningsanordnare i form av statsandelsfinansiering som en del av ett kalkylerat finansieringssystem.

Upplysningar: ministerns specialmedarbetare Touko Sipiläinen, tfn 040 1962292, [email protected]

Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning