Hyppää sisältöön

Lisätalousarvio: 20 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaukseen ja opetuksen tukitoimiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2019 15.16
Tiedote
Kuva: Juho Paavola

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan koulutusleikkausten suunta kääntyy tänään eduskunnalle annettavan lisätalousarvion myötä koulutusinvestoinneiksi. Hallitus esittää 20 miljoonan euron lisämäärärahaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi.

20 miljoonan euron lisäpanostuksella voidaan palkata jo kuluvan vuoden aikana noin 300-400 uutta ammatillisen koulutuksen opettajaa tai muuta opetushenkilöstön jäsentä. Yhteessä hallitusohjelmassa on osoitettu tähän tarkoitukseen 235 miljoonaa euroa, jonka turvin henkilöstöä on mahdollista palkata viideksi vuodeksi.

– Liian pitkään jatkuneiden koulutusleikkausten seurauksia ei korjata hetkessä, mutta suunta on nyt selvästi muuttunut, mikä on todella tärkeää. Leikkaukset ovat tältä erää ohi ja nyt on aika investoida suomalaisten osaamiseen, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Rinteen hallitus on linjannut ohjelmassaan, että se puuttuu tehokkaasti toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin. Ammatillisessa koulutuksessa hallitus haluaa huomioida erityisesti lähiopetus- ja ohjausresurssien riittävyyden muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin nähden. Lisärahoituksen tavoitteena on myös mahdollistaa kokonaisia opiskelupäiviä ja -viikkoja hyödyntäen työelämässä oppimista ja oppisopimuskoulutusta.

– Työnkuvat ovat nopean teknologisen kehityksen myötä muuttumassa vaativammiksi alalla kuin alalla. Siksi nyt on aika panostaa oppimisen laatuun. Hyvinvoivassa Suomessa tasa-arvoinen ja laadukas opetus nähdään investointina tulevaisuuteen ja siihen panostetaan voimakkaasti, opetusministeri Andersson sanoo.

– Ammatilliseen koulutukseen kohdistettiin vuosina 2013-2018 leikkauksia noin 400 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa ovat merkittävästi heikentäneet indeksien jäädytykset. Nykyisellä rahoitustasolla ja opetus- ja ohjaushenkilöstön määrällä ei kyettäisi enää turvaamaan opetusta ja ohjausta kaikille perusopetuksen päättäneille ja muille vailla tutkintoa oleville nuorille. Siksi vahvistamme nyt opetusta, opetusministeri Andersson jatkaa.

Lisärahoitus kohdennetaan koulutuksen järjestäjille valtionosuusrahoituksena osana laskennallista rahoitusjärjestelmää.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Opetusministerin erityisavustaja Touko Sipiläinen, puh. 040 1962292, [email protected]

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson