Hoppa till innehåll

Likvärdighets- och jämlikhetsåtgärder betonades vid beviljandet av understöden
Idrottsorganisationer får 40,5 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2017 15.38 | Publicerad på svenska 10.3.2017 kl. 16.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat allmänna understöd till organisationer som främjar motion och idrott, totalt 40 500 000 euro. Understödet ökade med 241 000 euro jämfört med förra året. Statens idrottsråd har gett ett enhälligt positivt utlåtande om understödsframställningen.

128 organisationer fick understöd. Understödet till totalt 40 organisationer ökade på basis av likvärdighets- och jämställdhetsverksamheten. Understöden beviljas ur Veikkaus avkastning.

Nya organisationer som fick understöd var Cykelförbundet rf, Finlands Bridgeförbund rf, Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry samt Suomen Urheilupsykologinen Yhdistys ry.

- Idrottsorganisationernas roll är stor då det gäller främjandet av finländsk motion och idrott. Över 1,2 miljoner personer, varav ca hälften är flickor och pojkar under 18 år, utövar idrott och motion inom grenförbunden, övriga idrottsorganisationers verksamhet och deras föreningar. Medborgarverksamheten inom idrott och motion har en oerhört stor betydelse för såväl folkhälsan som den lokala gemenskapen. Därutöver grundar sig den finländska toppidrotten på denna medborgarverksamhet. Det är där våra nuvarande och kommande framgångsrika stortävlingsdeltagare har sina rötter, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Av grenförbunden får Finlands Bollförbund det största understödet, 2,025 miljoner euro. Finlands Gymnastikförbund fick 1 700 000 euro, Finlands Ishockeyförbund 1 480 000 euro, Finlands Innebandyförbund 1 130 000 euro, Finlands Friidrottsförbund 1 050 000 euro, och Finlands skidförbund 1 040 000 euro.

Av idrottsorganisationerna gick det största understödet på 1 410 000 euro till Arbetarnas Idrottsförbund i Finland rf, av serviceorganisationerna för idrott till Finlands Olympiska Kommitté rf (5 390 000 euro) och Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry (1 560 000 euro). Understödet till Finlands Olympiska Kommitté rf är riktat till organisationens allmänna verksamhet. Olympiska Kommittén beviljades riktat verksamhetsunderstöd till motion och idrott för barn och unga, tryggandet av föreningsverksamhetens livskraftighet, den internationella verksamheten, ansökan till storevenemang samt utvecklandet av en god förvaltning. Olympiska kommitténs understöd som riktas till toppidrott beviljas till organisationerna separat senare under våren.

I enlighet med idrottslagen tar man vid bedömningen av beloppet kvaliteten, omfattningen och den samhälleliga verkningsfullheten på den verksamhet som bedrivs vid organisationen samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. Understödet som beviljas av ministeriet kan täcka högst 80 procent av de godtagbara utgifterna för organisationens verksamhet. Tillsammans med övriga offentliga understöd får understödet inte överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna.  Av löner, arvoden och bikostnader för dessa beaktas högst 80 000 euro per år per person som godtagbara utgifter.

Grunderna för de årliga bedömningarna framkommer i undervisnings- och kulturministeriets anvisningar som gäller att ansöka om rätt till statsbidrag och statsunderstöd. I beredningen har man beaktat utvecklingsåtgärderna i anslutning till den utredning som lämnats in till justitiekanslern i samband med det besvär som gäller understöd till organisationer. Man kommer att följa med och utvärdera hur reformen fungerar. Därutöver kommer man att ytterligare utveckla utvärderingspanelen som används vid beredningen av understödsgrunderna och på så sätt precisera understödsgrunderna.

Beviljade understöd 2017 (pdf)

Ytterligare information:

- överinspektör Hannu Tolonen, tfn 0295 3 30314

Idrott Sanni Grahn-Laasonen