Hyppää sisältöön

Avustamisen painopiste järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimenpiteissä
Liikuntajärjestöille 40,5 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2017 15.38
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustukset, yhteensä 40 500 000 euroa. Tuki kasvoi viime vuodesta 241 000 euroa. Valtion liikuntaneuvosto on antanut avustusesityksestä yksimielisen puoltavan lausunnon.

Avustusta sai 128 järjestöä. Kaikkiaan 40 järjestön saama avustus kasvoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoiminnan perusteella. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.
 
Uusia avustettavia järjestöjä ovat Pyöräliitto ry, Suomen Bridgeliitto ry, Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry sekä Suomen Urheilupsykologinen Yhdistys ry.
 
- Liikuntajärjestöjen rooli suomalaisten liikunnan edistämisessä on merkittävä. Lajiliitoissa, muiden liikuntajärjestöjen toiminnassa ja niiden seuroissa liikkuu yli 1,2 miljoonaa harrastajaa, joista noin puolet on alle 18-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Liikunnan kansalaistoiminnalla on erittäin suuri merkitys paitsi kansanterveydellisesti myös paikallisen yhteisöllisyyden edistäjänä. Lisäksi suomalainen huippu-urheilu perustuu tälle kansalaistoiminnalle. Tuosta joukosta tulevat meidän nykyiset ja tulevat arvokisamenestyjät, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
Lajiliitoista suurimman avustuksen, 2,025 miljoonaa euroa, sai edelleen Suomen Palloliitto. Suomen Voimisteluliitto sai 1 700 000 euroa, Suomen Jääkiekkoliitto 1 480 000 euroa ja Suomen Salibandyliitto 1 130 000 euroa, Suomen Urheiluliitto 1 050 000 euroa ja Suomen Hiihtoliitto 1 040 000 euroa.
 
Liikuntajärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen Työväen Urheiluliitto ry, 1 410 000 euroa ja liikunnan palvelujärjestöistä Suomen Olympiakomitea ry (5 390 000 euroa) sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry (1 560 000 euroa). Suomen Olympiakomitea ry:n avustus on tarkoitettu järjestön yleiseen toimintaan. Olympiakomitealle myönnettiin avustus kohdennettuna yleisavustuksena lasten ja nuorten liikunnan, seuratoiminnan elinvoimaisuuden, kansainvälisen toiminnan ja suurtapahtumien hakuun, hyvän hallinnon kehittämiseen. Olympiakomitean huippu-urheiluun kohdennettava avustus myönnetään järjestölle erillisenä päätöksenä myöhemmin keväällä.
 
Liikuntalain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan todennetusti hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.
 
Vuotuiset arviointiperusteet käyvät ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemista ohjeista, jotka koskevat valtionapukelpoisuuden ja valtionavustusten hakemista. Avustusvalmistelussa on huomioitu Oikeuskanslerille järjestöavustuksia koskevan kantelun yhteydessä toimitetun selvityksen mukaiset kehittämistoimet.  Uudistusten toimivuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan. Lisäksi avustusperusteiden arvioinnin valmistelussa käytettyä arviointipaneelia tullaan edelleen kehittämään ja tämän avulla avustusperusteita selkeyttämään.
 
Myönnetyt avustukset 2017 (pdf)
 
Lisätietoja:
- ylitarkastaja Hannu Tolonen, p. 0295 3 30314