Hoppa till innehåll

Minister Terho:
Vetskapen om kostnaderna för stillasittande lyfter fram vikten av motion

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2018 9.16 | Publicerad på svenska 5.4.2018 kl. 9.34
Pressmeddelande

Enligt en utredning som koordinerats av UKK-institutet, och som publicerades på torsdagen, uppgår de samhälleliga kostnaderna för stillasittande till flera miljarder euro. Kostnaderna växer årligen på grund av att den finländska befolkningen åldras och förekomsten av olika sjukdomar ökar. Enligt idrottsminister Sampo Terho har vi begränsat med information om de samhälleliga kostnader som stillasittandet föranleder. Det är ändå nödvändigt att som grund för samhällelig verksamhet kunna luta sig tillbaka på forskningsdata. – Vi behöver information om vilka olika delar helhetskostnaderna för stillasittande består av och hur stora de olika delarna är, säger Terho

-  En djupare kunskap om ekonomi och ekonomiska grunder för idrottsområdet blir i framtiden i allt högre grad en del av samhällets gemensamma mål och åtgärder

-  Vi behöver ny, kumulerande information om olika sidor av de samhälleliga kostnaderna för stillasittande.

Enligt Terho finns det i Finland både plats för och behov av kostnadseffektivitetsforskning inom idrott och motion. – Vi behöver mer information om de kostnadseffektivaste sätten att främja motion och idrott, dvs. information om hur man borde rikta de begränsade samhälleliga resurserna. T.ex. har internationell forskning visat att satsningar på motion och idrott för barn och unga i skolor är mycket kostnadseffektiva.

-  Inom kompetens och utbildning har man gått snabbt framåt under den pågående regeringsperioden, samtidigt som det framkommit ny forskning som påvisar att motion påverkar inlärning och skolframgång på ett positivt sätt. En rörligare skoldag är nu en del av regeringsprogrammets spetsprojekt och idag omfattar programmet Skolan i rörelse redan 90 procent av Finlands kommuner och elever.

Terho intygar att det särskilt nu, inför beredandet av den idrottspolitiska redogörelsen, finns ett särskilt stort behov av en ny ekonomisk vetenskap i anslutning till motion och idrott.

Mer information: specialmedarbetare Toni Ahva, tfn 02953 30340

Se även