Hoppa till innehåll

Lärarutbildningsforumet inleder sin nya mandatperiod

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2024 10.44 | Publicerad på svenska 12.1.2024 kl. 12.02
Pressmeddelande

Målet för Lärarutbildningsforumets nya fyraåriga mandatperiod (2024–2027) är att i omfattande samarbete utveckla lärarutbildningen baserat på forskning och kunskap. Lärarutbildningsforumets verksamhet samordnas av Helsingfors universitet med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten genomförs som ett gemensamt projekt mellan alla högskolor som erbjuder lärarutbildning, och högskolorna är mycket engagerade i arbetet.

Lärarutbildningsforumet har till uppgift att främja genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, aktuella frågor kring lärarutbildningarna, genomförandet av strategin och åtgärdsplanen för naturvetenskaper, matematik och teknik samt målen och åtgärdsförslagen för lärarutbildningarna i den utbildningspolitiska redogörelsen. Forumet ska skapa en vision för framtidens lärarutbildning och stödja ett forskningsbaserat säkerställande och stärkande av kvaliteten på lärarutbildningarna. Från och med 2024 har forumet även en internationell delegation bestående av experter på lärarutbildning som samarbetspartner.

I början av den nya mandatperioden är en av forumets konkreta uppgifter att utreda hur man i lärarutbildningarna beaktar sådana kompetensbehov hos lärarna som gäller digitaliseringen och användningen av den i pedagogiskt syfte, och som kan anknyta till användningen av till exempel artificiell intelligens i undervisningen.

Lärarutbildningsforumet omfattar alla lärargrupper från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Forumet svarar mot regeringsprogrammets mål om att höja utbildnings- och kompetensnivån, där kvaliteten på lärarutbildningen spelar en viktig roll. Förändringarna i samhället och de nya kompetensbehoven hos lärarna förutsätter en kontinuerlig översyn av lärarutbildningens innehåll och strukturer.

Sedan 2016 har lärarutbildningen utvecklats i Lärarutbildningsforumet i brett samarbete mellan högskolorna och berörda grupper inom undervisnings- och utbildningssektorn. Mandatperioden för det första forumet var 2016–2018. Ett nytt forum tillsattes för 2019–2022. I december 2022 förlängde undervisnings- och kulturministeriet forumets mandatperiod till utgången av 2023.

Mer information:

  • Marjo Vesalainen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 352
  • Auli Toom, professor, direktör för Lärarutbildningsforumet, Helsingfors universitet, tfn 050 415 4852