Hyppää sisältöön

Opettajankoulutusfoorumin uusi toimikausi alkaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2024 10.44
Tiedote

Opettajankoulutusfoorumin uuden nelivuotisen toimikauden (2024–2027) tavoitteena on opettajankoulutusten tutkimusperustainen ja tietopohjainen kehittäminen laajassa yhteistyössä. Opettajankoulutusfoorumin toimintaa koordinoi Helsingin yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella. Toimintaa toteutetaan kaikkien opettajankoulutusta tarjoavien korkeakoulujen yhteishankkeena, ja kaikki korkeakoulut ovat siihen hyvin sitoutuneita.

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on edistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa, opettajankoulutusten ajankohtaisia kysymyksiä, LUMA(TE)-strategian ja -toimenpidesuunnitelman toteuttamista sekä koulutuspoliittisen selonteon opettajankoulutuksia koskevia tavoitteita ja toimenpide-esityksiä. Foorumi rakentaa kuvaa tulevaisuuden opettajankoulutuksesta ja tukee opettajankoulutuksen tutkimusperustaista laadun varmistamista ja vahvistamista. Foorumilla on vuodesta 2024 alkaen keskustelukumppaninaan kansainvälinen opettajankoulutuksen asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta.

Uuden toimikauden alussa foorumin konkreettisena tehtävänä on selvittää, miten opettajankoulutuksissa huomioidaan opettajien digitaalisuuteen ja sen pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvät osaamistarpeet, jotka voivat liittyä esimerkiksi tekoälyn käyttöön opetuksessa.

Opettajankoulutusfoorumi kattaa kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Foorumi vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen koulutus- ja osaamistason nostosta, jossa opettajankoulutuksen laadulla on merkittävä rooli. Yhteiskunnalliset muutokset ja opettajien uudet osaamistarpeet vaativat opettajankoulutuksen sisältöjen ja rakenteiden jatkuvaa tarkastelua.

Opettajankoulutuksia on kehitetty vuodesta 2016 lähtien Opettajankoulutusfoorumissa laajassa yhteistyössä korkeakoulujen sekä opetus- ja koulutusalan sidosryhmien kesken. Ensimmäisen foorumin toimikausi oli 2016‒2018. Uusi foorumi asetettiin vuosille 2019‒2022. Joulukuussa 2022 opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi foorumin toimikautta vuoden 2023 loppuun.

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, OKM, p. 0295 330 352
  • Opettajankoulutusfoorumin johtaja, professori Auli Toom, Helsingin yliopisto, p. 050 415 4852