Hoppa till innehåll

Lärarutbildningsforumet fortsätter sitt arbete fram till utgången av 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2022 9.58
Pressmeddelande

Sedan 2016 har lärarutbildningen utvecklats inom Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, i ett omfattande samarbete mellan högskolor och intressegrupper inom undervisningssektorn. Lärarutbildningsforumet omfattar alla lärarutbildningar, från utbildningen av lärare i småbarnspedagogik till högre utbildning och lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och kontinuerliga lärande. Mandatperioden för det nuvarande Lärarutbildningsforumet har förlängts till utgången av 2023.

– Med tanke på de stora förväntningarna och utvecklingstrycket på de olika lärarutbildningarna är det viktigt att fokusera på det väsentliga i utvecklingsarbetet. För detta behöver vi en gemensam diskussion, samarbete och forskning, och därför är arbetet i Lärarutbildningsforumet mycket värdefullt, sade forsknings- och kulturminister Petri Honkonen vid Lärarutbildningsforumets jubileumsseminarium den 30 november.

För att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen behövs det även i fortsättningen en struktur för ett brett samarbete och informationsförmedling till stöd för de autonoma högskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete. I den utbildningspolitiska redogörelsen föreslås att ett omfattande utvecklingsforum för utbildningen inom fostran och undervisning ska grundas. I och med förlängningen av Lärarutbildningsforumets mandatperiod kommer mandatperioden för både Lärarutbildningsforumet och Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken att upphöra samtidigt i slutet av 2023. I början av nästa regeringsperiod är målet att fatta beslut om strukturen för och finansieringen av ett mer långsiktigt samarbete i fråga om fostran och undervisning och utvecklingen av lärarutbildningen.

Den förlängda mandatperioden ger Lärarutbildningsforumet möjlighet att främja och följa upp genomförandet av målen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som publicerades i maj 2022. Forumet får också möjlighet att behandla utvärderingarna som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering om verkningarna och effekterna av utvecklingsprojekten för högskoleutbildningen (spetsprojekt 3) och utvecklingsprojekten för lärarutbildningen (spetsprojekt 1). Utvärderingarna publiceras under sommaren 2023.

– Dessa utvärderingar ger också undervisnings- och kulturministeriet viktig information till stöd för framtida lösningar, när vi funderar över hur vi på bästa sätt kan fortsätta stödja stärkandet av utvecklingssamarbetet inom fostran och undervisning, konstaterar minister Honkonen.

Mer information: Marjo Vesalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 352

Högskoleutbildning och forskning Petri Honkonen Utbildning