Hyppää sisältöön

Opettajankoulutusfoorumi jatkaa työtään vuoden 2023 loppuun asti

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2022 9.58
Tiedote

Opettajankoulutusta on kehitetty vuodesta 2016 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Opettajankoulutusfoorumissa laajassa yhteistyössä korkeakoulujen ja opetusalan sidosryhmien kesken. Opettajankoulutusfoorumi kattaa kaikki opettajankoulutukset varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta korkea-asteelle sekä opettajien peruskoulutukseen, perehdyttämiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Nykyisen Opettajankoulutusfoorumin toimikautta on päätetty jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka.

– Kun opettajankoulutuksiin kohdistuu hyvin paljon odotuksia ja kehittämispaineita, on tärkeä fokusoida ja keskittyä kehittämistyössä oleelliseen. Tässä tarvitaan yhteistä keskustelua, yhteistyötä ja tutkimusta. Opettajankoulutusfoorumin työ on siis arvokasta, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoi Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa 30. marraskuuta.

Opettajankoulutuksen laadun parantamiseksi tarvitaan jatkossakin autonomisten korkeakoulujen laatu- ja kehittämistyön tueksi laajapohjaisen yhteistyön ja tiedonvälityksen rakenne. Koulutuspoliittisessa selonteossa on esitetty laajan kasvatus- ja opetusalan koulutusten kehittämisfoorumin perustamista. Opettajankoulutusfoorumin toimikauden jatkumisen myötä sekä Opettajankoulutusfoorumin että Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin toimikaudet päättyvät samaan aikaan vuoden 2023 lopussa. Seuraavan hallituskauden alkupuolella on tavoitteena päättää kasvatus- ja opetusalan yhteistyön ja opettajankoulutusten kehittämisen pidemmän aikavälin yhteistyön rakenteesta ja rahoituksesta.

Jatkokausi antaa Opettajankoulutusfoorumille mahdollisuuden edistää ja seurata toukokuussa 2022 julkaistussa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Foorumi pääsee käsittelemään myös kesällä 2023 julkaistavat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnit korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 1) vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

– Nämä arvioinnit antavat myös opetus- ja kulttuuriministeriölle tärkeää tietoa tulevaisuuden ratkaisujen tueksi, kun mietimme, miten kasvatus- ja opetusalan kehitysyhteistyön vahvistamista on tarkoituksenmukaista tukea jatkossa, ministeri Honkonen toteaa.

Lisätietoja: opetusneuvos Marjo Vesalainen, p. 0295 330 352