Hoppa till innehåll

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras i fråga om finansieringen av utbildning som handleder för examensutbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.59 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 12.32
Pressmeddelande
Tytöt katsovat tietokonetta

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. I lagförslaget föreskrivs om finansiering av utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA-utbildning), förenhetligas finansieringsnivån för olika aktörer och säkerställs en tillräcklig finansieringsnivå för ordnandet av TUVA-utbildning. Statsrådet lämnade på måndagen en regeringsproposition om detta.

Till utbildningen som handleder för examensutbildning överförs från och med den 1 augusti 2022 utbildningar i övergångsskedet enligt gällande lagstiftning, det vill säga påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. 

I propositionen föreslås det att utbildning som handleder för examensutbildning ska finansieras inom ramen för tre separata finansieringssystem. 

Dessa finansieringssystem är enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1) finansiering av grundläggande utbildning enligt hemkommunsersättningens grunddel, 2) finansiering av gymnasieutbildning och 3) finansiering av yrkesutbildning. Finansieringssystemet bestäms enligt vilken utbildningsform TUVA-utbildningen ordnas i samband med.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Som en del av läropliktsreformen godkände statsrådet torsdagen den 23 september en förordning med stöd av vilken de nuvarande tre separata ansökningarna efter den grundläggande utbildningen, dvs. ansökan till yrkesinriktad grundexamen och gymnasieutbildning, ansökan till utbildning i övergångsskedet samt ansökan om krävande särskilt stöd, slås samman till en gemensam ansökan, för vilken det finns en enda ansökan och ansökningstid. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och den tillämpas första gången vid den gemensamma ansökan våren 2022 när studerande antas till utbildning som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter.

Mer information: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 02953 30238