Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakia muutetaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen osalta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2021 11.59
Tiedote

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan. Lakiesityksessä säädetään tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutuksen) rahoittamisesta, yhtenäistetään eri toimijoiden rahoituksen taso ja varmistetaan TUVA-koulutuksen järjestämisen riittävä rahoitustaso. Valtioneuvosto antoi maanantaina 27.9. asiaa koskevan esityksen.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. 

Esityksessä ehdotetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän puitteissa. 

Nämä rahoitusjärjestelmät olisivat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetyt 1) kotikuntakorvauksen perusosan perusteella määräytyvä perusopetuksen rahoitus, 2) lukiokoulutuksen rahoitus ja 3) ammatillisen koulutuksen rahoitus. Rahoitusjärjestelmä määräytyisi sen mukaisesti, minkä koulutusmuodon yhteydessä TUVA-koulutusta järjestetään.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Osana oppivelvollisuusuudistusta valtioneuvosto hyväksyi torstaina 23.9. asetuksen, jonka perusteella nykyiset kolme erillistä perusopetuksen jälkeistä hakua eli ammatilliseen perustutkintoon ja lukiokoulutukseen haku, nivelvaiheen koulutusten haku sekä vaativan erityisen tuen haku yhdistetään yhdeksi yhteishauksi, johon haetaan yhdellä hakemuksella yhden hakuajan puitteissa. 

Asetus tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran keväällä toteutettavassa 2022 yhteishaussa otettaessa opiskelijoita 1.8.2022 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238