Hoppa till innehåll

Kulttuurin alalle laaditaan eettinen ohjeisto alan itsensä toimesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2021 15.34
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Forum Artis ry:lle toimeksiannon tuottaa kulttuurialan eettinen ohjeisto. Toimeksianto liittyy selvityshenkilö Jukka Liedeksen viime vuonna valmistuneeseen selvitykseen, joka koski mahdollista eettisen toimielimen perustamista kulttuurialalle. Eettistä toimielintä ei perusteta.

Jukka Liedeksen selvityksestä järjestetyllä lausuntokierroksella ehdotus eettisen toimielimen toiseksi tehtäväalueeksi kaavaillusta ennaltaehkäisevästä toiminnasta sai laajaa kannatetusta. Tämä sisältäisi ehdotuksen mukaan alaa koskevien eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoamista, etiikkaa koskevan keskustelun edistämistä sekä aloitteiden ja lausuntojen antamista alan eettisistä kysymyksistä.

Sen sijaan toinen tehtäväalue – jälkikäteinen toiminta – sai ristiriitaisen vastaanoton. Tämä toiminta sisältäisi epäeettisiksi väitettyjen toimien, käytäntöjen tai tapausten käsittelyn ja tutkinnan kantelu- ja valitusmenettelyineen. Eettisen toimielimen sijoituspaikka olisi ehdotuksen mukaan Taiteen edistämiskeskus, mistä esitettiin lausuntokierroksella myös eriäviä kantoja.

- On tärkeää, että kulttuurialalla tapahtunut epäeettinen toiminta kuten seksuaalinen ahdistelu on tullut viime vuosina näkyväksi ja kulttuurialan eettisiä toimintatapoja halutaan laajasti edistää. Forum Artisilla on mahdollisuus toteuttaa eettisen ohjeiston laatimistyö alan toimijoita keskusteluttaen ja sitouttaen siten, että ohjeisto saa myös laajasti alan toimijoilta hyväksynnän, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Ministeriöltä Forum Artisille osoittaman toimeksiannon mukaan sen tulee alan eettisen ohjeiston laatimistyössään huomioida kulttuurin eri aloilla jo mahdollisesti olevat eettiset ohjeistot tai vastaavat käytännöt sekä määritellä, mitä kulttuurin aloja nyt laadittava ohjeisto koskee. Painopiste ohjeiston laatimistyössä on seikoissa, jotka koskevat työntekijä- tai vastaavassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia tulla kohdelluksi työelämän sääntelyä koskevien tarkoitusten ja säännösten mukaisesti.

Eettisen ohjeiston laatimistyö käynnistyy alkusyksystä ja sen tulee valmistua vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi eettisten ohjeiden laatimistyön jälkeen, onko tarpeen toteuttaa muita kulttuurialan eettisyyttä edistäviä toimia. 

- Forum Artis on kiitollinen ja innoissaan saadessaan toteuttaa ministeriön toimeksiannon kulttuurialan eettisen ohjeiston luomiseksi. Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestönä Forum Artisilla on jo vahvat siteet suureen osaan kulttuuritoimijoista. Tiedon keruu ja yhdistäminen edistää osaltaan taidekentän yhteenkuuluvuutta ja ottaa toisaalta huomioon erot moninaisen taide- ja kulttuurialan toimintamalleissa, sanoo Forum Artis ry:n puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila.

Lisätietoja:

ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129, opetus- ja kulttuuriministeriö

kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, p. 0295 330 259, opetus- ja kulttuuriministeriö

pääsihteeri Hanna Kosonen, p. 040 528 4876, Forum Artis ry

Antti Kurvinen Kulttuuri