Hoppa till innehåll

Forsknings- och kulturiminister Multala träffade sin svenska kollega på Hanaholmen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 15.09
Pressmeddelande
Kulttuuriministrarna Parisa Liljestrand och Sari Multala
Foto: Hanaholmen / Sebastian Westerling

Sveriges och Finlands kulturministrar Parisa Liljestrand och Sari Multala träffades onsdagen den 14 februari på Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland. Under mötet granskades kultur och resiliens ur olika synvinklar.

Kulturministrarna diskuterade bland annat kulturens roll som grund för kriståligheten i krissituationer samt samarbetet mellan Sverige och Finland, särskilt med tanke på kulturarvet.

-  Konst och kultur är en del av vår identitet och vårt självförtroende. Det kan sägas att en civiliserad nation kännetecknas av ett mångsidigt konst- och kulturliv. Samtidigt har kulturen en viktig roll när det gäller att öka medborgarnas kristålighet, den allmänna säkerheten och känslan av nationell samhörighet, konstaterade Multala.

Sverige är också ordförande i Nordiska ministerrådet i år och kommer inom kultursektorn bland annat att satsa på främjandet av barns och ungas läsintresse. Vid det bilaterala mötet diskuterade ministrarna betydelsen av läsning, språk, identitet och biblioteksväsendet för medborgarnas psykiska välbefinnande, även i krissituationer. 

Ytterligare information: 
- specialmedarbetare Santeri Lohi, tfn 044 2598451
- Mer om evenemanget (Hanaholmen)
- Se diskussionen på Hanaholmens webbplats