Hoppa till innehåll

Kulturaktörer fick närmare 8,8 miljoner euro i coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2021 12.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat aktörer inom konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna sammanlagt 8 796 950 euro i coronaunderstöd. Understöden är avsedda för att stöda verksamheten och skötseln av uppgifterna under coronapandemin och för att hjälpa aktörerna att klara sig igenom de svåra tiderna.

Syftet är att hjälpa aktörerna att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter pandemin samt att upprätthålla sysselsättningen. Med understödet stöds inte sådana solida aktörer i fråga om vilka beviljandet av statsunderstöd i enlighet med statsunderstödslagen inte kan anses behövligt med beaktande av aktörens ekonomiska situation.

Understödet kan användas för kostnader som uppkommit eller uppkommer under perioden 1.8.2020-30.6.2021.

- Det försämrade coronaläget under hösten och vintern syns i ansökningarna och antalet ansökningar från aktörer inom konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna. Aktörernas ekonomiska svårigheter har ökat och syns i stor utsträckning inom olika branscher. Undervisnings- och kulturministeriets understöd till organisationer och företag inom kultur, konst och kreativa branscher är en viktig del av den stödhelhet genom vilken staten stöder de sektorer som drabbats värst av pandemin, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin sjunde tilläggsbudget för 2020 ett tilläggsanslag för att underlätta situationen för aktörer, sammanslutningar och yrkespersoner inom olika konstområden som drabbas av coronavirusläget. Riksdagen godkände den sjunde tilläggsbudgeten den 27 november.

Mer information om understöden och beviljade understöd

Mer information: överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 330 129