Hoppa till innehåll

Nu går det att ansöka om Piikkarit-priset!
Kommunerna kan ansöka om jämställdhetspriser för idrott och motion år 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 8.52
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet delar vartannat år ut Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen och Jämlikhetspriset för motion och idrott för främjande av likabehandling inom motion och idrott. År 2023 beviljas Piikkarit-priset för kommunernas arbete för att främja jämställdheten mellan könen inom motion och idrott. Ansökningstiden går ut den 29 september 2023. Priset delas ut av idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist i Helsingfors i slutet av november.

Kommuner tilldelas Piikkarit-priset 2023 för arbete för att främja jämställdhet mellan könen inom motion och idrott. Enligt kriterierna för priset anses det särskilt förtjänstfullt om arbetet har varit brett och syns på såväl strategisk nivå, i kommunens planer, riktlinjer, verksamhetssätt, uppföljning och bedömningar, som på operativ nivå, i flera enskilda åtgärder inom olika delområden.

Enskilda åtgärder kan till exempel gälla beslutsfattande och ledarskap, lönesättning och belöning, understöd, förebilder, kommunikation och mediesynlighet, utbildningsverksamhet och samarbete med intressegrupper, främjande av fysisk aktivitet för hela befolkningen i olika åldersgrupper, träning och handledning, främjande av kvinnors och flickors idrott, motions- och idrottsevenemang, idrottsanläggningar och fördelning av idrottsturer, övriga omständigheter i fråga om fysisk aktivitet och vardagsmotion.

Piikkarit-huvudpriset är ett penningpris som ska användas för att främja jämställdhet mellan könen inom motion och idrott.

Prisets bakgrund

Jämställdhet mellan könen som en del av en större ansvarshelhet är ett viktigt idrottspolitiskt mål som finns inskrivet i idrottslagen (2015), den idrottspolitiska redogörelsen (2018) och det nya regeringsprogrammet (2023). Undervisnings- och kulturministeriets avsikt är att genom olika belöningsmetoder sporra olika aktörer att främja jämställdhet inom motion och idrott.

Undervisnings- och kulturministeriet började dela ut Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen och pluralism inom motion och idrott 1995. Piikkarit-priset härstammar från en rapport som publicerades 1995 av en arbetsgrupp som begrundade jämställdheten mellan könen inom motion och idrott. Priset har årligen tilldelats projekt, samfund, evenemang eller privatpersoner som på olika sätt förtjänstfullt har främjat jämställdhet och likabehandling.

Det viktigaste bedömningskriteriet för priset åren 1995–2016 var långsiktig, resultatrik och effektiv eller innovativ verksamhet som främjar jämställdhet mellan könen inom idrottssektorn. Åren 2017-2018 delades priset ut för jämställdhetsgärningar inom motion och idrott. År 2017 prioriterades jämställdhetsgärningar inom ledarskap och träning. År 2018 var olika delområden inom idrottskulturen föremål för priset. År 2019 delades priset ut till förebilder för jämställdhet mellan könen inom motion och idrott. År 2021 tilldelades riksomfattande och regionala organisationer som främjar fysisk aktivitet Piikkarit-priset för förtjänstfulla jämställdhets- och/eller likabehandlingsplaner och genomförande av planerna i fråga om jämställdhet mellan könen.

Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, [email protected], tfn 0295 330 054