Hyppää sisältöön

Piikkarit-haku on avattu!
Vuoden 2023 liikunnan tasa-arvopalkinnot kuntien haettavissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2023 8.52
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuorovuosin Piikkarit-palkinnon sukupuolten välisen tasa-arvon ja Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon yhdenvertaisuuden edistämisestä liikunnassa ja urheilussa. Vuonna 2023 myönnetään Piikkarit-palkinto, jossa palkitaan kuntien työstä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi liikunnassa ja urheilussa. Haku päättyy 29.9.2023. Palkinnon jakaa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist marraskuun lopussa Helsingissä.

Vuoden 2023 Piikkarit-palkinto myönnetään kunnille liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tehdystä työstä. Palkitsemiskriteerien mukaan ansiokkaana nähdään vaikutuksiltaan laaja-alainen työ, joka näkyy niin strategisella tasolla kunnan suunnitelmissa, linjauksissa, toimintatavoissa, seurannassa ja arvioinnissa kuin operatiivisella tasolla useissa yksittäisissä toimenpiteissä eri osa-alueilla.

Yksittäiset toimenpiteet voivat kohdistua esimerkiksi päätöksentekoon ja johtamiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, avustuksiin, roolimalleihin ja esikuviin, viestintään ja medianäkyvyyteen, koulutustoimintaan ja sidosryhmäyhteistyöhön, koko väestön liikkumisen edistämiseen eri ikäryhmissä, valmennukseen ja ohjaukseen, naisten ja tyttöjen urheilun edistämiseen, liikunta- ja urheilutapahtumiin, liikuntapaikkoihin ja liikuntapaikkavuorojen jakoon, muihin liikkumisolosuhteisiin sekä arkiliikuntaan.

Piikkarit-pääpalkinto on rahapalkinto, joka tulee käyttää liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

Palkinnon taustaa

Sukupuolten tasa-arvo osana laajempaa vastuullisuuden kokonaisuutta on keskeinen liikuntapoliittinen tavoite, joka nousee niin liikuntalaista (2015), liikuntapoliittisesta selonteosta (2018) kuin uudesta hallitusohjelmastakin (2023). Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa palkitsemisen keinoin kannustaa toimijoita sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liikunnassa ja urheilussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla - nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on vuosittain luovutettu eri tavoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ansiokkaasti edistäneille hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille.

Vuosina 1995-2016 keskeisenä palkitsemiskriteerinä oli liikunta-alalla tapahtuva, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava tai innovatiivinen toiminta. Vuosina 2017-2018 palkittiin liikunnan tasa-arvotekoja. Vuoden 2017 teoissa painopisteenä oli johtamisen ja valmentamisen tasa-arvo, kun taas vuonna 2018 kohteena oli liikuntakulttuurin eri osa-alueet. Vuonna 2019 palkittiin liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimalli. Vuonna 2021 Piikkarit-palkinto myönnettiin valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille ansiokkaista tasa-arvo- ja/tai yhdenvertaisuussuunnitelmista ja niiden toimeenpanosta sukupuolten tasa-arvon osalta.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, [email protected], p. 0295 330 054