Hoppa till innehåll

Ilari Kurri fortsätter som direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2024 10.04
Nyhet
Bild: Sonja Nybonn

Filosofie magister, direktör Ilari Kurri fortsätter som direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg. Kurri har skött direktörtjänsten sedan den 1 april 2019. Uppdraget som direktör är tidsbegränsad. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt filosofie magister, direktör Ilari Kurri till tjänsten som direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg för tiden 1 april 2024–31 mars 2029. 

Tjänsten som direktör förvaltningsnämnden för Sveaborg söktes av 15 personer.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Sveaborg, som hör till Finlands viktigaste kulturarvsobjekt, ägs av staten. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett ämbetsverk som förvaltar, restaurerar och upprätthåller fästningen. Fästningen togs in i Unescos världsarvslista år 1991. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har en direktion som bland annat leder och övervakar verksamheten vid Förvaltningsnämnden för Sveaborg och handlägger och avgör övriga ärenden av stor bärvidd och betydelse.

Direktören har till uppgift att under direktionens ledning leda, övervaka och utveckla verksamheten vid Förvaltningsnämnden för Sveaborg och sköta beredningen av ärenden som framläggs för direktionen och verkställandet av direktionens beslut. Vidare innefattar uppgifterna att avgöra ärenden som hör till direktörens behörighet.

Mer information: Mirva Mattila, kulturråd, UKM, tfn 0295 330 269

Förvaltningsnämnden för Sveaborg