Hoppa till innehåll

Idrottsfrämjande organisationer tilldelas över 40 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 10.32 | Publicerad på svenska 16.2.2023 kl. 16.25
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat riksomfattande och regionala idrottsfrämjande organisationer allmänt understöd. Understöd på sammanlagt 40 039 000 euro beviljades 114 organisationer.

Riksomfattande och regionala idrottsfrämjande organisationer har indelats i riksomfattande serviceorganisationer för motion och idrott, grenförbund, andra riksomfattande idrottsfrämjande organisationer och regionala idrottsorganisationer.

Av serviceorganisationerna för motion och idrott beviljades Finlands Olympiska Kommitté 6 790 000 euro. Finlands Paralympiska Kommittés ansökan kom in för sent och understöd kunde inte beviljas. Av Finlands Olympiska Kommittés understödsbelopp går 400 000 euro till att stödja paraidrott.

- Jag har gett i uppdrag att leta efter metoder för att säkerställa att utvecklingen av paraidrotten och verksamhetsförutsättningarna för Finlands Paralympiska Kommitté förblir så goda som möjligt trots omständigheterna. En metod är bland annat det ovannämnda understödet via Olympiska Kommittén. Vi kommer att återkomma till de andra metoderna senare, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Grenförbundens andel av organisationernas understöd är 23 560 000 euro. Bland grenförbunden gick de största understöden till Finlands Bollförbund (2 135 000 euro), Finlands Ishockeyförbund (1 670 000 euro), Finlands Gymnastikförbund (1 545 000 euro), Finlands Innebandyförbund  (1 230 000 euro), Finlands Friidrottsförbund (1 082 000 euro) och Finlands Skidförbund & Ski Sport (1 030 000 euro).

Övriga idrottsfrämjande organisationers andel av understöden är 5 716 000 euro. De största understöden gick till Arbetarnas Idrottsförbund i Finland AIF rf (1 273 000 euro), Finlands Svenska Idrott (940 000 euro) och Suomen Latu (810 000 euro). 

Regionala idrottsorganisationer beviljades sammanlagt 3 973 000 euro.

Baserat på kriterierna för ansvarsfullhet gjordes nedskärningar i understöden till fem idrottsorganisationer.

- Ansvarsfullhet är en viktig del av de nuvarande understödsgrunderna för idrottsfrämjande organisationer. De idrottsfrämjande organisationerna har i genomsnitt beaktat frågor som rör ansvarsfullhet väl i sin verksamhet. Ibland förekommer försummelser och fel, och då ska man ingripa i dem och åtgärda dem i samarbete med organisationerna, säger minister Honkonen.

Beviljade understöd och mer information om understöden till idrottsfrämjande organisationer.

Mer information:

Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott: 
Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330 103

Understöd till andra idrottsfrämjande organisationer:
Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054

Understöd till regionala organisationer: 
Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377
 

Idrott Petri Honkonen