Hoppa till innehåll

Idrottsfrämjande organisationer får närmare 42 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 12.34 | Publicerad på svenska 11.2.2021 kl. 9.45
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat 41 830 000 euro i allmänna understöd till riksomfattande och regionala samt andra idrottsfrämjande organisationer.

Från och med 2021 har organisationerna indelats i riksomfattande serviceorganisationer för motion och idrott, grenförbund, andra riksomfattande idrottsfrämjande organisationer och regionala idrottsorganisationer. 

- Nya understödskriterier gäller för de finländska idrottsorganisationerna. Kriterierna används nu för första gången. Beredningsarbetet har varit intensivt under de senaste två åren, berättar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko. - Målet har varit att förtydliga och förenkla understödskriterierna samt att skapa transparens och långsiktighet i systemet.     
 
Bedömningskriterierna har nu delats in i grundläggande kriterier för olika organisationsgrupper (85 % av understödet) och ansvarskriterier som är gemensamma för alla (15 % av understödet). Med ansvarskriterierna bedöms verksamhetens art och samhälleliga genomslag, uppfyllandet av målen i idrottslagen samt de etiska principerna inom idrotten, jämställdheten mellan könen och likabehandlingen. Dessutom bedöms hur organisationen följer internationella bestämmelser som är bindande för Finland. 

- Det är bra att komma ihåg att kriterierna måste leva och anpassa sig till tiden. Den interna betoningen i fråga om kriterierna och behovet av ändring av dem kommer att bedömas med jämna mellanrum, fortsätter minister Saarikko.

Grenförbunden beviljades 23 448 000 euro. Bland grenförbunden gick de största understöden till Finlands Bollförbund (2,1 miljoner euro), Finlands Gymnastikförbund (1,7 miljoner euro), Finlands Ishockeyförbund (1,5 miljoner euro), Finlands Innebandyförbund  (1,2 miljoner euro), Finlands Skidförbund (1 miljon euro) och Finlands Friidrottsförbund (1 miljon euro).

Av serviceorganisationerna inom idrott fick Finlands Olympiska Kommitté det största understödet på 6,6 miljoner euro.

Regionala idrottsorganisationer beviljades sammanlagt 3 955 000 euro. Understödet till fyra regionala organisationer ökade: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Kainuun Liikunta, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu och Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu.

Andra idrottsfrämjande organisationer beviljades sammanlagt 5 775 000 euro. Understödet till tre organisationer ökade: Suomen Latu ry, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri ja urheiluliitto ry och Suomen Valmentajat ry.

Mer information om allmänna understöd till idrottsfrämjande organisationer samt beviljade understöd 2021 

Mer information:
Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott: 
Överinspektör Hannu Tolonen, tfn 0295 330 314

 Statsunderstöd till andra idrottsfrämjande organisationer 
 Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, tfn  0295 330 054

 Understöd till regionala organisationer: 
 Överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330 377