Hoppa till innehåll

Idrottsfrämjande organisationer får 42 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2022 10.36 | Publicerad på svenska 14.2.2022 kl. 12.53
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat statsunderstöd för 2022 till riksomfattande och regionala organisationer som främjar idrott. Understöden uppgick till totalt 42 000 000 euro och delades ut till 116 organisationer. Det totala beloppet ökade med 170 000 euro jämfört med i fjol. Dessutom beviljades sammanlagt 4 215 000 euro för idrottsakademi- och träningscentrumverksamhet.

Från och med 2021 har organisationerna indelats i riksomfattande serviceorganisationer för motion och idrott, grenförbund, andra riksomfattande idrottsfrämjande organisationer och regionala idrottsorganisationer.

– Förra året antogs nya bedömningskriterier för idrottsorganisationernas statsunderstöd. Bedömningskriterierna har delats in i grundläggande kriterier för olika organisationsgrupper och ansvarskriterier som är gemensamma för alla. Nästa gång ska en motsvarande och lika grundlig bedömning göras i samband med beredningen av understöden för 2025, berättar minister Antti Kurvinen.

– Under mellanåren följer ministeriet med utfallet av och ändringarna i verksamheten och ekonomin. Ett undantag är bedömningen av miljöansvaret, som genomfördes första gången 2022. Vid ministeriet är vi mycket nöjda med resultaten av miljöansvarsbedömningen. De flesta organisationer har en miljöansvarsplan, och planerna är i genomsnitt på god nivå, fortsätter Kurvinen.

Av serviceorganisationerna inom idrott fick Finlands Olympiska Kommitté det största understödet på 6,6 miljoner euro.

Grenförbundens andel av organisationernas understöd är 23 560 000 euro. Bland grenförbunden gick de största understöden till Finlands Bollförbund (2 125 000 euro), Finlands Gymnastikförbund (1 670 000 euro), Finlands Ishockeyförbund (1 565 000 euro), Finlands Innebandyförbund  (1 202 000 euro), Finlands Friidrottsförbund (1 057 000 euro) och Finlands Skidförbund & Ski Sport (1 054 360 euro).

Andra idrottsfrämjande organisationers andel av understöden är 5 816 000 euro. Det största understödet gick till Arbetarnas Idrottsförbund i Finland AIF (1 273 000 euro).

Regionala idrottsorganisationer beviljades sammanlagt 3 972 000 euro.

Utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter

Idrottsakademi- och träningscentrumverksamhet beviljades sammanlagt 4 215 000 euro. Det största understödet gick till Huvudstadsregionens idrottsakademi och Kisakallio idrottsinstituts träningscenter (1 060 000 euro). Huvudstadsregionens idrottsakademi är Finlands största idrottsakademi.

Idrottsakademierna och träningscentren bildar ett nätverk för elitidrott som omfattar hela landet. Idrottsakademierna och träningscentren utgör riksomfattande, regionala eller lokala koncentrationer som främjar idrottarnas träning och förutsättningar för en andra karriär. Idrottsakademierna gör det möjligt för idrottare att kombinera träning och studier eller arbete. Träningscentren främjar spetskompetens inom träning.

Beviljade understöd och mer information om understöd till idrottsfrämjande organisationer

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter

Mer information:

Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330 103

Understöd till andra idrottsfrämjande organisationer

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054

Understöd till regionala idrottsorganisationer

Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377

Idrottsakademier och träningscenter

Samuli Rasila, specialsakkunnig, tfn 0295 330 057