Hoppa till innehåll

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter 2024

Avustus

Understödet är avsett för att utveckla verksamhetsmiljöerna för elitidrott genom att förbättra idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning och genom att stöda utvecklandet och delandet av kunnande inom elitidrott på riksnivå vid de viktigaste idrottsakademierna och träningscentren.

Understöd kan ges till lokala idrottsakademier, regionala idrottsakademier eller riksomfattande idrottsakademier som har erkänts av Finlands Olympiska Kommitté. Deras uppgift är att möjliggöra daglig träning för unga som siktar på en internationell elitidrottskarriär, och som man kan kombinera med studier eller andra yrkesmål eller fortsätta med på elitnivå som professionell idrottare.

Ansökningstiden börjar 2.11.2023 och går ut 7.12.2023 kl. 16.15.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2024. Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2024. Sökandena får besked om beslutet i ministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

Idrottslagen (390/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Special rådgivare Samuli Rasila, p.0295 330057, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd.