Hoppa till innehåll

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter 2023

Avustus

Understödet är avsett för att utveckla verksamhetsmiljöerna för elitidrott genom att förbättra idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning och genom att stöda utvecklandet och delandet av kunnande inom elitidrott på riksnivå vid de viktigaste idrottsakademierna och träningscentren.

Understöd kan ges till regionala eller riksomfattande idrottsakademier som erkänts av Finlands Olympiska Kommitté och vars uppgift är att göra det möjligt för unga idrottare som siktar på den internationella toppen och för sådana som redan har nått den att kombinera daglig träning och studier. Understödet beviljas i form av ett riktat allmänt understöd eller som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 3.11.2022 och går ut 8.12.2022 kl. 16.15.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2023. Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2023. Sökandena får besked om beslutet i ministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

Idrottslagen (390/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Special rådgivare Samuli Rasila, p.0295 330057, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd.