Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att trygga verksamheten vid riksomfattande idrottsorganisationer, regionala idrottsorganisationer och inom sommarbollspel till följd av coronaläget

Avustus

Understödet kan sökas för utvecklingsprojekt inom ett av följande delområden:

  1. För att täcka ett ekonomiskt underskott som uppstått på grund av coronapandemin
  2. eller
  3. för återupptagnings- och utvecklingsprojekt i samband med konsekvenserna av coronapandemin.

Stöd kan också sökas för:

Förluster som coronapandemin orsakat för den professionella serieverksamheten inom sommarbollspel (lagsporter)

Ansökningstiden börjar den 3 september 2021
Ansökningstiden går ut den 30 september 2021 kl. 16:15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 4 800 000 euro för understöden.

Avsikten är att understödsbesluten ska fattas senast i mitten av november 2021. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrott

Ytterligare information

Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 533 0103
Statsunderstöd till andra idrottsfrämjande organisationer: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054
Understöd till regionala idrottsorganisationer: Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377
Understöd till serieverksamhet: Hannu Tolonen, överinspektör, tfn 0295 330 314

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.