Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att stöda idrotts- och motionsevenemang covid-19-stöd

Avustus

I den andra tilläggsbudgeten för 2021 anvisades 3,5 miljoner euro för att stödja inställda och förlustdrabbade idrotts- och motionsevenemang samt framtida evenemang.

Syftet med specialunderstödet är att täcka de kostnader som arrangörer av evenemang har haft för att ordna idrotts- och motionsevenemang som inställts, flyttats eller omorganiserats på grund av Covid-19-epidemin.

På grund av pandemin har man varit tvungen att ställa in nationella och internationella idrotts- och motionsevenemang eller att ordna dem utan publik. Evenemang har också flyttats till en senare tidpunkt eller flyttats till Finland. Allt detta har medfört kostnader.

Understöd beviljas allmännyttiga sammanslutningars evenemang för vilka undervisnings- och kulturministeriets stöd för storevenemang inom idrott och motion inte har beviljats för 2021 och för vilka Statskontoret inte har beviljat stöd för evenemangsgaranti. Dessutom kan understöd beviljas sådana evenemangsarrangörer i aktiebolagsform vars mervärdesskattepliktiga omsättning för 2019 var högst 150 000 euro. Understöd beviljas inte för regelbundet återkommande evenemang, såsom seriematcher.

Understödet ska i första hand sökas via e-tjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. En ansökan som gjorts på pappersblankett ska undertecknas av sökanden.

Ansökningstiden börjar den 1 juli 2021 och slutar den 23 augusti 2021 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i september 2021. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

  • Idrottslagen (390/2015)
  • Statsunderstödslagen (688/2001)
Idrott

Ytterligare information

Specialsakkunnig Hannu Tolonen; tfn 0295 330 314; [email protected]