Hoppa till innehåll

I UKM:s migrationsdialog diskuteras diversifieringen av kulturutbudet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 12.10
Nyhet

Den 3 november ordnar undervisnings- och kulturministeriet en migrationsdialog där yrkespersoner inom konst och kultur diskuterar frågor som rör mångfalden i kulturutbudet utifrån sina egna erfarenheter. Diskussionen kommer att handla om kulturutbudets mångfald, migration och delaktighet.

Under dialogen diskuteras kulturtjänsternas betydelse bland annat med tanke på integration, delaktighet och tjänsternas tillgänglighet. Syftet med dialogen är att fördjupa förståelsen för mångfalden i kulturutbudets innehåll för publik och konstnärer med olika språklig och kulturell bakgrund.

Till dialogtillfället har man bjudit in olika kulturella och konstnärliga aktörer bland annat från organisationer inom området, museibranschen, biblioteksfältet och området för bildkonst och scenkonst.

Dialogen är en del av inrikesministeriets diskussionsserie

Dialogtillfället är en del av diskussionsserien #Migrationsdialoger, som samordnas av inrikesministeriet. Diskussionerna ordnas i oktober–november 2022, och över 50 organisationer från olika håll i Finland har anmält sig som diskussionsarrangör. Syftet med migrationsdialogerna är att vidga diskussionen om migration och främja integration och delaktighet.

Diskussionsserien med migrationsdialoger fungerar som ett pilotprojekt för modellen med nationella dialoger. De nationella dialogerna inleds i början av 2023. Med hjälp av modellen vill man främja samhällsdialogen om olika frågor mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter.

De nationella dialogerna och migrationsdialogerna ordnas enligt Dialogpaus-metoden, som syftar till att öka den konstruktiva samhällsdebatten mellan olika människor och grupper av människor. Avsikten är inte att hitta lösningar eller nå enighet, utan att bygga upp en flerstämmig förståelse.

Diskussionerna används vid beredningen av lagstiftningen och migrationspolitiken
Av migrationsdialogerna utarbetas ett sammandrag som publiceras i början av 2023. Sammandraget kommer att utnyttjas bland annat i totalreformen av utlänningslagen och i beredningen av Finlands övergripande migrationspolitik. 

Undervisnings- och kulturministeriets migrationsdialog stöder också direkt det kulturpolitiska arbetet med frågor som gäller kulturell mångfald vid kultur- och konstpolitiska avdelningen.

Mer information: 

Heljä Valkama, högskolepraktikant, tfn 0295 330 194

Mer om ämnet

Migrationsdialoger