Hyppää sisältöön

OKM:n järjestämässä Maahanmuuttodialogissa keskustellaan kulttuuritarjonnan moninaistamisesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2022 12.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää 3. marraskuuta Maahanmuuttodialogin, jossa taiteen- ja kulttuurinalan ammattilaiset keskustelevat kulttuuritarjonnan moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä omien kokemustensa pohjalta. Aiheina on kulttuuritarjonnan moninaisuus, maahanmuutto ja osallisuus.

Dialogissa pohditaan kulttuuripalvelujen merkitystä muun muassa kotoutumisen, osallisuuden ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmista. Dialogin tarkoituksena on syventää ymmärrystä kulttuuritarjonnan sisältöjen moninaisuudesta eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien yleisöjen ja taiteentekijöiden kannalta. Tilaisuuteen on kutsuttu kulttuuri- ja taiteenalan toimijoita muun muassa alan järjestöistä, museoalalta, kirjastokentältä sekä kuvataiteen ja esittävien taiteiden aloilta.

Dialogi on osa sisäministeriön keskustelusarjaa

Keskustelu on osa sisäministeriön koordinoimaa #Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjaa. Keskustelut järjestetään loka-marraskuussa 2022, ja dialoginjärjestäjiksi on ilmoittautunut yli 50 eri organisaatiota eri puolilta Suomea. Maahanmuuttodialogeilla halutaan avartaa keskustelua maahanmuutosta ja edistää kotoutumista ja osallisuutta.

Maahanmuuttodialogit-keskustelusarja toimii Kansallisten dialogien mallin pilottina. Kansalliset dialogit käynnistyvät vuoden 2023 alussa. Mallin avulla pyritään edistämään yhteiskunnallista vuoropuhelua eri aiheista kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välillä.

Kansalliset dialogit ja Maahanmuuttodialogit toteutetaan Erätauko-menetelmällä, jonka tavoitteena on lisätä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua eri ihmisten ja ihmisryhmien välille. Tarkoituksena ei ole löytää ratkaisuja tai päästä yksimielisyyteen, vaan rakentaa moniäänistä ymmärrystä.

Keskusteluita hyödynnetään lainsäädännön ja maahanmuuttopolitiikan valmistelussa

Maahanmuuttodialogeista teetetään yhteenveto, joka julkaistaan alkuvuodesta 2023. Yhteenvetoa hyödynnetään muun muassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön dialogi tukee myös suoraan kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla tehtävää kulttuuripoliittista työtä kulttuurisen moninaisuuden kysymysten parissa.

Lisätietoja:

korkeakouluharjoittelija Heljä Valkama, p. 0295 330 194

Aiheeseen liittyvää

Maahanmuuttodialogit