Hoppa till innehåll

Hur ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets principbeslut (25.2.) påverkar begränsningar och hobbyer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 10.36 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 15.30
Nyhet

Lagen om smittsamma sjukdomar har redan tidigare möjliggjort att regionförvaltningsverken och kommunerna på motiverade grunder i anslutning till epidemiläget har kunnat förbjuda publikevenemang och allmänna sammankomster i sitt eget område för högst en månad åt gången. Nu har det också gjorts en temporär ändring i lagen om smittsamma sjukdomar genom vilken myndigheternas befogenheter att skrida till åtgärder har utvidgats. Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i raft den 22 februari 2021 och ändringarna är i huvudsak i kraft fram till den 30 juni 2021. Med stöd av lagen kan regionförvaltningsverken och kommunerna fatta beslut om regionala och lokala begränsningar i närings- och hobbyverksamheten då det är nödvändigt för att förhindra smittspridning.

Vilka åtgärder man tar till beror på det regionala epidemiläget. I epidemins utgångsfas är allmänna hygienåtgärder enligt lagen obligatoriska i alla kund- och deltagarutrymmen. I epidemins accelerationsfas kan en myndighet fatta ett beslut om att verksamheten bör ordnas så att närkontakter inte uppstår. Det gäller också hobbyverksamhet.

I epidemins spridningsfas kan kommunen eller regionförvaltningsverket stänga utrymmen för kunder och deltagare inom närings- och annan verksamhet för två veckor, även i fråga om privata utrymmen (kommunen kan stänga sina egna utrymmen för en längre tid). Att stänga privata utrymmen kan gälla endast sådana utrymmen som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Dessa är bl.a. utrymmen för inomhusmotion och idrott, simhallar, dansställen, nöjesparker och inomhuslekparker.

De temporära begränsnings- och stängningsåtgärderna gäller inte proffsidrott. Med proffsidrott menas idrottsverksamhet som enligt lagen grundar sig på serielicensavtal eller idrottsverksamhet som grundar sig på olympiska kommitténs idrottaravtal samt A-landslagsverksamhet då den utövas utan närvarande publik. I praktiken innebär det här att proffsidrotten begränsas till toppidrott och omfattar de två högsta serienivåerna inom bollsport, A-landslagsverksamhet för vuxna samt idrottare som genom det nationella grenförbundets urvalssystem förbereder sig för internationella stortävlingar.

Följande tilläggsåtgärder för spridningsfasen i anslutning till barns och ungas hobbyverksamhet ingår i statsrådets principbeslut 25.2.2021:

  • rekommendationer till befolkningen och verksamhetsutövarna om avbrytande av hobbyverksamhet i grupp och av deltagande i sådan verksamhet för barn över 12 år i sådana fall där det inte är möjligt att följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet (ansvariga: kommunerna)
  • rekommendation till regionförvaltningsverken och kommunerna om att stänga utrymmen med hög spridningsrisk för hobbyverksamhet i grupp för barn över 12 år om man inte i utrymmena kan följa fastställda principer för trygg hobbyverksamhet 

Ytterligare information:  Esko Ranto, överdirektör, tfn 02953 30115