Hyppää sisältöön

Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 10.36
Uutinen

Tartuntatautilaki on jo aiemminkin mahdollistanut sen, että aluehallintovirastot ja kunnat ovat voineet perustelluista epidemiaan liittyvistä syistä kieltää yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset omalla alueellaan enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Tartuntatautilakiin on nyt tehty tilapäinen muutos, joka laajentaa viranomaisten toimivaltuuksia. Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja muutokset ovat pääosin voimassa 30.6.2021 saakka. Lain nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa alueellisia ja paikallisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Se, millaisiin toimiin ryhdytään, riippuu alueellisesta epidemiatilanteesta. Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet ovat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa suoraan lain nojalla. Epidemian kiihtymisvaiheessa viranomainen voi tehdä päätöksen, että toiminta on järjestettävä siten, ettei lähikontakteja synny. Tämä koskee myös harrastustoimintaa.

Epidemian leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- ja muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi myös yksityisten tilojen osalta (omat tilansa kunnat voivat sulkea pidemmäksikin aikaa). Yksityisten tilojen sulkeminen voi koskea ainoastaan tartuntatautilaissa määriteltyjä tiloja, joita ovat mm. sisäliikunta- ja urheilutilat, uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot ja sisäleikkipuistot.

Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Ammattiurheilulla tarkoitetaan lain perustelujen mukaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

Valtioneuvoston periaatepäätökseen 25.2.2021 sisältyvät seuraavat lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvät lisätoimenpiteet leviämisvaiheessa:

  • suositus väestölle ja toiminnanharjoittajille yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan ja siihen osallistumisen keskeyttämiseksi, ellei siinä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen ohjeita (vastuu toimenpiteestä on kunnilla)
  • suositus aluehallintovirastoille ja kunnille päättää yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan korkean tartuntariskin tilojen väliaikaisesta sulkemisesta, ellei niissä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita

Lisätietoja: ylijohtaja Esko Ranto, puh. 02953 30115