Hoppa till innehåll

Första uppdateringen av färdplanen för forskning, utveckling och innovation färdigställdes

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2021 14.28 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 16.05
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer godkände vid sitt möte den 14 december 2021 den första uppdateringen av den nationella FUI-färdplanen. Färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som publicerades våren 2020, anger vägen till hållbar tillväxt och välfärd som bygger på kompetens, bildning, forskning och innovationer.

Färdplanens mål och strategiska utvecklingsobjekt ändras inte. Genom vägkartans åtgärder höjs kompetensnivån, förbättras den finländska FUI-miljöns internationella attraktionskraft och uppmuntras företag till ökade FUI-investeringar i Finland. En ökning av FUI-verksamhetens volym och ambitionsnivå förutsätter en avsevärd nationell höjning av kompetens- och utbildningsnivån. 

I uppdateringen av FUI-färdplanen har man beaktat förändringarna i verksamhetsmiljön, responsen från FUI-aktörerna och andra intressentgrupper samt utredningar och arbetsgruppers översikter för utveckling av FUI-systemet.

– Finland stöder sig på evidensbaserad kunskap och på utbildning och kompetens som bygger på sådan. Det handlar också om människorna som bedriver forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Hela sektorn behöver förutsägbarhet och utsikter för framtiden. Färdplanen är viktig inte bara med tanke på beslutsfattandet utan också ur forskningens perspektiv, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Åtgärderna i färdplanen gör forsknings- och innovationsmiljön attraktivare, gör forskarkarriären mer attraktiv och stöder rekryteringen av utländska experter. Utvecklingen och utvidgningen av partnerskapsmodellen fortsätter. Dess mål är att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer och partnerskap i Finland.

– Finansieringsinstrumenten i partnerskapsmodellen, flaggskeppsprogrammet och lokomotivfinansieringen har fått ett positivt mottagande på FUI-fältet och feedbacken har varit uppmuntrande. Samarbetet mellan företag, högskolor och forskningsinstitut ska ytterligare stärkas och metoder sökas för att få små och medelstora företag, yrkeshögskolor samt andra som tillämpar och utnyttjar forskningen att delta, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

FUI-politiken ska vara en del av alla riktlinjer och den offentliga sektorns verksamhet. Därför är det viktigt att stärka den offentliga sektorns egen innovationsförmåga och utveckla bl.a. forsknings- och innovationsvänlig lagstiftning och utnyttjandet av den som en del av FUI-verksamheten.

Åtgärderna i den uppdaterade färdplanen ska genomföras eller inledas under denna regeringsperiod. Beredningen av uppdateringen av färdplanen har samordnats av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Samtidigt med uppdateringen av FUI-färdplanen har en parlamentarisk arbetsgrupp tillsatt av statsrådets kansli begrundat en långsiktig ökning av den offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen. Arbetsgruppen har utarbetat principer för utveckling av FUI-systemet och offentliggjort sitt enhälliga förslag om att skapa en långsiktig vision för FUI-finansieringen den 13 december 2021.

Mer information:

  • Direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101
  • Industrirådet Maija Lönnqvist, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 105