Hyppää sisältöön

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartan ensimmäinen päivitys valmistui

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2021 14.28
Tiedote

Osaamisen, sivistyksen, innovaatioiden ministerityöryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.12.2021 kansallisen TKI-tiekartan ensimmäisen päivityksen. Keväällä 2020 julkaistu TKI-tiekartta viitoittaa reitin osaamiseen, sivistykseen, tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvaan kestävään kasvuun ja hyvinvointiin.

Tiekartan tavoitteet ja strategiset kehittämiskohteet pysyvät ennallaan. Tiekartan toimenpiteillä nostetaan osaamistasoa, parannetaan suomalaisen TKI-ympäristön kansainvälistä vetovoimaa ja kannustetaan yrityksiä TKI-investointien lisäämiseen Suomessa. TKI-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason kasvu edellyttävät merkittävää kansallista osaamis- ja koulutustason nousua.

TKI-tiekartan päivityksessä on otettu huomioon toimintaympäristön muutokset, TKI-toimijoiden ja muiden sidosryhmien palaute sekä selvityksiä ja työryhmien katsauksia TKI-järjestelmän kehittämiseksi.

– Suomi nojaa tutkittuun tietoon sekä siihen nojaavaan koulutukseen ja osaamiseen. Kyse on myös ihmisistä, jotka tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tekevät. Koko kenttä kaipaa ennustettavuutta ja näkymää tulevasta. Tiekartta on tärkeä paitsi päätöksenteon, myös tutkimuskentän näkökulmasta, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo.

Tiekartan toimenpiteillä lisätään tutkimus- ja innovaatioympäristön vetovoimaa, parannetaan tutkijanuran houkuttelevuutta ja tuetaan ulkomaisten osaajien rekrytointia. Kumppanuusmallin kehittämistä ja laajentamista jatketaan. Sen tavoitteena on luoda Suomeen vahvoja tutkimus- ja innovaatioympäristöjä ja kumppanuuksia.

– Kumppanuusmallin rahoitusvälineet lippulaivaohjelma ja veturirahoitus ovat saaneet TKI-kentällä hyvän vastaanoton ja palaute on ollut kannustavaa. Yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten on edelleen vahvistettava ja etsittävä keinoja pk-yritysten, ammattikorkeakoulujen sekä muiden tutkimuksen soveltajien ja hyödyntäjien mukaanpääsemiseksi, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

TKI-politiikan tulee olla osa kaikkia politiikkoja ja julkisen sektorin toimintaa. Siksi on tärkeää vahvistaa julkisen sektorin omaa innovaatiokyvykkyyttä ja kehittää muun muassa tutkimus- ja innovaatiomyönteistä sääntelyä ja sen hyödyntämistä osana TKI-toimintaa.

Päivitetyn tiekartan toimet ovat tämän hallituskauden aikana toteutettavia tai käynnistettäviä toimia. Tiekartan päivityksen valmistelun ovat koordinoineet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Samaan aikaan TKI-tiekartan päivityksen kanssa valtioneuvoston kanslian asettama parlamentaarinen TKI-työryhmä on tarkastellut julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen pitkäjänteistä lisäämistä. Työryhmä on laatinut TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteet ja julkisti yksimielisen ehdotuksensa TKI-rahoituksen pitkäjänteisen näkymän luomiseksi 13.12.2021.

Lisätietoja:

  • Johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 101
  • Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 105