Hoppa till innehåll

Första tilläggsbudgeten för 2021 stöder aktörer inom kultur och konst samt unga

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2021 13.57 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 13.26
Pressmeddelande

I den första tilläggsbudgeten för 2021 föreslår regeringen nya coronaunderstöd för aktörer inom konst och kultur. Med tilläggsanslaget stöds studerandenas välbefinnande, kunnande och framsteg i studierna. Man strävar också efter att skapa meningsfull sysselsättning för unga genom sommarjobb och hobbyer.

I tilläggsbudgeten föreslås sammanlagt 20 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriets andel i form av coronastöd och -understöd för kultur- och konstbranschen. Understöden som beviljas till yrkespersoner inom kulturbranschen som arbetar som frilansare eller med firma kan sökas via Centralkommissionen för konst, för vilken ett anslag på 15 miljoner euro föreslås.

I tilläggsbudgeten föreslås 5 miljoner euro för det produktionsstöd som Finlands filmstiftelse delar ut till filmbolagen. Anslaget riktas till understöd som minskar de svårigheter och ekonomiska förluster som coronasituationen medför.

- Det utdragna coronaläget har varit tungt för konst- och kulturbranschen. På grund av restriktionerna har hela evenemangsbranschen i stor utsträckning varit helt nedlagd, vilket har medfört enorma ekonomiska svårigheter för aktörerna inom branschen. I fjol anvisades tilläggsfinansiering på 110 miljoner euro för kulturen för att aktörerna inom branschen ska klara sig igenom krisen och nu ska vi fortsätta stödåtgärderna också i år. Med detta beslut riktar vi stöd särskilt till frilansare och yrkespersoner inom kultursektorn, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Stöd till ungas välbefinnande på grund av coronaläget

För yrkesutbildningen anvisas 17,5 miljoner euro. Anslaget riktas till åtgärder som syftar till att förebygga avbrott i studierna och öka de studerandes välbefinnande. Anslaget riktas också till åtgärder för att jämna ut skillnaderna i kunnandet mellan de studerande och för att säkerställa yrkeskompetensen hos de unga som utexamineras.

- Coronaepidemin får inte lämna permanenta spår i de ungas kunnande och välbefinnande. Distansundervisningen har varit tung för alla och för studerande inom yrkesutbildningen har det delvis inneburit att det inte har varit möjligt att öka kunnandet genom konkreta övningar som sker ansikte mot ansikte. Vi riktar nu finansiering som gör det möjligt att säkerställa lärandet och välbefinnandet under epidemin, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

I tilläggsbudgeten reserveras sammanlagt 2,5 miljoner euro för att öka och utveckla hobby- och sommarverksamheten för unga. Understöden som kan sökas bland annat av ungdoms- och idrottsorganisationer är avsedda för att anställa sommararbetare som ordnar verksamhet för barn och unga samt för stödjande av ungas sommarföretagande och arbetslivsfärdigheter.

- I allt beslutsfattande måste barns och ungas välbefinnande stå i centrum. Coronakrisen har varat en lång tid av deras liv och det kan inte undvikas att det lämnar sina spår. De unga ska ha möjlighet till sommarjobb och meningsfull sysselsättning. Vi stöder de ungas möjligheter till sommarjobb och sommarföretagande, så att så många unga som möjligt kan skaffa sig värdefull arbetserfarenhet och inkomster nästa sommar, säger minister Saarikko.

Finansministeriets pressmeddelande (25.2.)

Mer information:
- Kultur, idrott och ungdomsfrågor: Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare, tfn 040 149 2201
- Yrkesutbildning: Touko Sipiläinen, specialmedarbetare, tfn 0295 330 143

Allmänbildande utbildning Annika Saarikko Idrott Jussi Saramo Kultur Unga Utbildning Yrkesutbildning