Hoppa till innehåll

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beviljat tilläggsfinansiering till högskolorna för att öka antalet nybörjarplatser

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 15.00 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 12.51
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beslutat om tilläggsfinansiering för att öka antalet nybörjarplatser vid 15 yrkeshögskolor och 7 universitet. Utbildningen utökas med sammanlagt cirka 41 miljoner euro.

Vid yrkeshögskolorna riktas de nya studieplatserna till att öka volymen av utbildning av sjukskötare, bioanalytiker och röntgenskötare. Vid universiteten utökas antalet nybörjarplatser inom utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Finansieringen av de nya studieplatserna beviljas för sådana branscher och regioner där det råder allvarlig brist på kompetent arbetskraft.

– Statsminister Petteri Orpos regering höjer finländarnas utbildningsnivå och öppnar nya utbildningsmöjligheter för unga. Den finansiering som nu fördelas förhandlades fram som en ny tilläggssatsning vid höstens budgetförhandlingar. I och med detta beslut kommer sammanlagt 1 886 nya studieplatser att kunna sökas vid högskolorna, säger minister Multala.

I fråga om utbildningen av sjukskötare, bioanalytiker och röntgenskötare finansieras 1 011 nybörjarplatser med 24,8 miljoner euro. I fråga om utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik anvisas 16,2 miljoner euro i finansiering till 875 nybörjarplatser, av vilka 60 nybörjarplatser fördelas till den svenskspråkiga utbildningen.

– De nya studieplatserna fördelas dit behovet av både utbildning och kompetent arbetskraft är som störst. Genom dessa beslut lindrar vi bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdstjänsterna, liksom vi enades om i regeringsprogrammet, fortsätter Multala.

Multala är nöjd över att den flexibla flerformsutbildningen har utvidgats inom utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

– Det behövs fler lärare inom småbarnspedagogiken än vi för närvarande kan utbilda. Flerformsutbildningen ger dem som redan arbetar inom branschen möjlighet att utbilda sig till lärare inom småbarnspedagogik på ett smidigare och snabbare sätt vid sidan av arbetet. Det är mycket fint att universiteten har utvidgat utbudet av flerformsutbildning.

Besluten fattades på basis av ansökningar från yrkeshögskolorna och universiteten. Finansieringen riktas till utbildningar som inleds 2024–2026.

Ökningar av antalet nybörjarplatser vid yrkeshögskolor och universitet (på finska)

Mer information:

  • Jonna Korhonen, direktör, tfn 0295 330 008
  • Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, tfn 0295 330 404 (ökningen av antalet nybörjarplatser inom utbildningen av sjukskötare, bioanalytiker och röntgenskötare)
  • Katri Tervaspalo, undervisningsråd, tfn 0295 330 084 (ökningen av antalet nybörjarplatser inom utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik)
  • Emmi Venäläinen, forsknings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn 050 453 2773