Hoppa till innehåll

Fiskars Village det växande turistmålet i Finland

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 12.30
Pressmeddelande
Fiskars, Culture Eden. Bild: Visit Finland

Traditionerna, gemenskapen och ett brett spektrum av konstarter innebar en seger för bruksmiljön i Fiskars Village i tävlingen Culture EDEN in Finland. Priserna delades ut av Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho under resemässan Matka 2018 i Helsingfors. Hedersomnämnanden gick till ”Backwoods Paradise” i Konststaden Mänttä-Vilppula, poesibyn Parppeinvaara i Ilomants, keramikbyn i Posio och Tuusula Lake. En bedömningsgrupp med sakkunniga inom kultur och turism utsåg prismottagarna.

I den nationella tävlingen i Finland deltog 24 kulturturistmål på olika håll i Finland. Med och tävlade var turistmål som byggs upp kring bland annat bildkonst, formgivning, musik, byggnadsarvet och hantverk. Turistmålets verksamhet skulle utgå från nätverk bestående av minst fyra organisationer som genom att beakta principerna för en hållbar utveckling erbjuder turisttjänster och upplevelser som baserar sig på kultur.

- Vi kan vara stolta över de många fina kulturturistmålen och det mångsidiga kunnandet i Finland. Regionala kulturella särdrag är något som uppenbart attraherar turism och som borde framhållas mer inom den internationella turismen, konstaterar minister Sampo Terho.

- När turismen och antalet turister ökar snabbt krävs allt större satsningar på en kulturellt och socialt hållbar turismutveckling. Användningen av lokala produkter och råvaror, lokal arbetskraft, hållbara material och respekt för den lokala kulturen och livsstilen är exempel på ansvarsfull turism, fortsätter minister Terho.

Tävlingen Culture EDEN in Finland arrangerades av kultur- och undervisningsministeriet, arbets- och näringsministeriet och Business Finland Ab / Visit Finlands takprogram Culture Finland. Den nationella tävlingen i Finland ingick i Europeiska kommissionens tävling European Destinations of Excellence, som har arrangerats sedan 2007. Finland har tidigare deltagit i tävlingen två gånger: 2008, då temat för tävlingen var immateriellt kulturarv inom turismen, samt 2010, då temat var insjöturism. Nu efterlystes växande kulturturistmål som på ett ansvarsfullt och innovativt sätt förenar kultur och turism.

Vinnarna i de nationella tävlingarna belönas i Bryssel på våren. Målet med tävlingen är att stärka samarbetet mellan aktörerna. De vinnande turistmålen får synlighet och kommer med i det europeiska EDEN-nätverket, som fungerar som en kanal för marknadsföring och nätverkande.

Foton av de prisbelönade turistmålen och från tillställningen finns tillgängliga på Visit Finlands webbsidor.

Prismotiveringar:

Fiskars Village 

Fiskars historiska bruksmiljö i Västra Nyland är ett mångsidigt kulturturistmål som har utvecklats på ett innovativt sätt och med respekt för traditioner. Vid sidan av konsten, formgivningen och hantverket hör den aktiva evenemangs-, utställnings- och museiverksamheten till Fiskars styrkor. Den unika konst- och kulturverksamheten i kombination med naturen och kulturmiljön gör Fiskars till ett internationellt intressant kulturturistmål. Närmat gjord på lokala råvaror och råvaror som fås från naturen samt motionsaktiviteterna ökar dragningskraften. Inom det kreativa samfundet utvecklas ständigt nya produkter och nya former av delaktighet och inlevelse. Det nätverksbaserade verksamhetssättet främjar miljömässig, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Motiveringar till hedersomnämnandena:

Backwoods Paradise i Konststaden Mänttä-Vilppula

Backwoods Paradise i Konststaden Mänttä-Vilppula i Birkaland är ett kulturturistmål i ett skogs- och sjölandskap som har byggts upp kring konsten, industriarvet och arkitekturen i Finland. Till konststadens styrkor hör servicehelheter som till stor del har produktifierats och som har byggts upp kring museiverksamheten, utställningarna och kulturevenemangen. Det aktiva utvecklandet av mat- och inkvarteringstjänsterna samt servicelösningar som är innovativa och främjar hållbar utveckling utgör en del av helheten. Det långsiktiga och proffsiga arbetet med att utveckla kulturturismen samt det starkt nätverksbaserade verksamhetssättet är exemplariskt. Konststaden har goda förutsättningar att bli mer känd internationellt.

Posio – Ceramic Village of Lapland

Keramikbyn i Posio är ett kulturturistmål i Lappland som bygger på byns starka keramikkonst- och hantverkstradition och på kunnandet inom dessa områden. Posio stads och olika aktörers satsningar på kulturen har skapat en turistmässigt attraktiv samlingsplats för kultur. Kulturarvet i Posio upprätthålls genom besöksmålen som bildar en helhet där byinvånarnas vardag och gamla berättelser samt den lokala kulturen och den nordliga naturen förenas. Keramikkonsten i Posio är känd ute i världen och i Posio finns goda förutsättningar att stärka produktifieringen av tjänsterna.

Parppeinvaara Baradic Village

I det småskaliga kulturturistmålet i Ilomants i Norra Karelen framhävs den karelska kulturtraditionen och den nutida karelska kulturen. Till grund för utvecklandet av turismen ligger det materiella och det immateriella kulturutbudet där den karelska identiteten samt byggnadsarvet, musiken, krigshistorien, nutidskonsten, mattraditionen, den ortodoxa kulturen och landskapet sammanförs till upplevelsemässig helhet. Det långsiktiga samarbete som aktörerna i poesibyn har bedrivit med kommunen och med andra konstaktörer för att främja hållbar utveckling, öka produktutbudet och finna nya möjligheter har gett resultat. Det traditionsbaserade matutbudet har fått internationellt erkännande.

Lake Tuusula

I kulturturistmålet vid Tusby träsk i Nyland får turisterna uppleva nutidskulturen och livet i 1900-talets konstnärsgemenskap. Kulturevenemang och områdets rekreationsmöjligheter utgör en naturlig del av helheten. Det ökade samarbetet mellan kultur-, turist- och programtjänsteaktörerna samt Träskända kommuns och Tusby kommuns satsningar på turismen har gett området i närheten av huvudstadsregionen och Helsingfors-Vanda flygplats ett lyft. De nuvarande kreativa aktörerna utgör en naturlig fortsättning på den konstnärsgemenskap som rådde bland mästarna under den finländska konstens guldålder.

Mer information:

  • Susanna Markkola, projektchef för takprogrammet Culture Finland, Visit Finland / Business Finland Oy, tfn 046 923 4272 eller [email protected]

  • Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0206 eller [email protected]

  • Heli Talvitie, kultursekreterare, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0307 eller [email protected]

På webben:

Foton från tillställningen finns att tillgå ungefär klockan 15 

Foton av de vinnande kulturturistmålen

Tävlingen Culture EDEN in Finland 

Tävlingen European Destinations of Excellence 

Kultur Sampo Terho