Hyppää sisältöön

Fiskars Village Suomen nouseva kulttuurimatkailukohde

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2018 12.30
Tiedote
Fiskars, Culture Eden. Kuva: Visit Finland

Perinteet, yhteisöllisyys ja laaja taiteiden kirjo toivat voiton Culture EDEN in Finland -kilpailussa Fiskars Village ruukkiyhteisölle Raaseporiin. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho jakoi palkinnon Matka 2018 -messuilla Helsingissä. Kunniamaininnat saivat Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan ”Backwoods Paradise”, Parppeinvaaran runokylä Ilomantsissa, Posion keramiikkakylä ja Tuusulanjärvi. Palkinnoista päätti kulttuurin ja matkailun asiantuntijoista koostunut arviointiryhmä.

Suomen kansalliseen kilpailuun osallistui 24 kulttuurimatkailukohdetta eri puolilta Suomea. Mukana oli muun muassa kuvataiteen, muotoilun, musiikin, rakennusperinteen ja käsitöiden ympärille rakentuvia matkailukohteita. Kohteiden toiminnan tuli perustua vähintään neljän organisaation verkostoihin, jotka tarjoavat kulttuuriin perustuvia matkailupalveluja ja kokemuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

- Suomessa on paljon hienoja kulttuurikohteita ja monipuolista osaamista, joista voimme olla ylpeitä.  Alueiden kulttuuriset erityspiirteet ovat selkeitä matkailun vetovoimatekijöitä, joita tulisi enemmän nostaa esille kansainvälisessä matkailussa, toteaa ministeri Sampo Terho.

- Matkailun ja matkailijamäärien nopeasti kasvaessa on panostettava yhä enemmän kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun kehittämiseen. Paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden käyttö, paikallinen työvoima, kestävät materiaalit, paikallisen kulttuurin ja elämäntavan kunnioittaminen ovat esimerkkejä vastuullisesta matkailusta, ministeri Terho jatkaa.

Culture EDEN in Finland -kilpailun järjestivät opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland Oy / Visit Finlandin Culture Finland katto-ohjelma. Suomen kansallinen kilpailu oli osa Euroopan komission European Destination of Excellence kilpailua, jota on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Suomi on osallistunut kilpailuun kaksi kertaa aikaisemmin. Vuonna 2008, jolloin teemana oli aineeton kulttuuriperintö matkailussa, sekä vuonna 2010, jolloin teema oli vesistömatkailu.  Nyt etsittiin nousevia kulttuurimatkailukohteita, jotka yhdistävät kulttuuria ja matkailua vastuullisesti ja innovatiivisella tavalla.

Kansallisten kilpailujen voittajat palkitaan Brysselissä keväällä. EDEN-kilpailun tavoite on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Voittajakohteet saavat näkyvyyttä ja pääsevät osaksi eurooppalaista EDEN -verkostoa, joka toimii markkinointi- ja verkostoitumiskanavana.

Palkintoperustelut:

Fiskars Village  

Fiskarsin historiallinen ruukkimiljöö Länsi-Uudellamaalla on monipuolinen kulttuurimatkailukohde, jota on kehitetty innovatiivisella ja perinteitä kunnioittavalla tavalla. Taiteen, muotoilun ja käsityön ohella aktiivinen tapahtuma-, näyttely- ja museotoiminta ovat kohteen vahvuuksia. Ainutlaatuinen taide- ja kulttuuritarjonta yhdessä luonnon ja kulttuuriympäristön kanssa tekevät kohteesta kansainvälisesti kiinnostavan. Paikallisia ja luonnosta saatavia raaka-aineita hyödyntävä lähiruoka sekä liikunta-aktiviteetit lisäävät vetovoimaisuutta. Luova yhteisö kehittää jatkuvasti uusia tuotteita sekä osallistamisen ja eläytymisen muotoja. Verkostomainen toimintatapa edistää taloudellista, kulttuurista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.

Kunniamainintojen perustelut:

Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Backwoods Paradise

Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Backwoods Paradise Pirkanmaalla on suomalaisen taiteen, teollisuusperinnön ja arkkitehtuurin ympärille rakentunut kulttuurimatkailukohde metsä- ja järvimaiseman keskellä. Kohteen vahvuuksia ovat pitkälle tuotteistetut palvelukokonaisuudet, joita on rakennettu museotoiminnan, näyttelyiden ja kulttuuritapahtumien ympärille. Ruoka- ja majoituspalveluiden aktiivinen kehittäminen sekä innovatiiviset ja kestävää kehitystä edistävät palveluratkaisut ovat osa kokonaisuutta.  Pitkäjänteinen ja ammattimainen kulttuurimatkailun kehittämistyö sekä vahva verkostomainen toimintatapa on esimerkillistä. Kohteella on hyvät valmiudet lisätä kansainvälistä tunnettuutta.

Posio – Ceramic Village of Lapland

Posion keramiikkakeskus on kulttuurimatkailukohde Lapissa, jolle perustan luovat kylän vahva keramiikkataiteen sekä käsityön perinne ja osaaminen.  Posion kunnan ja toimijoiden panostus kulttuuriin on luonut matkailullisesti vetovoimaisen kulttuurikeskittymän.  Käyntikohteet ylläpitävät posiolaista kulttuuriperimää muodostaen kokonaisuuden, missä kylän ihmisten arki, ikiaikaiset tarinat sekä paikallinen kulttuuri ja pohjoisen luonto yhdistyvät.  Kohde tunnetaan maailmalla keramiikkataiteesta ja sillä on hyvät edellytykset vahvistaa palveluiden tuotteistamista.

Parppeinvaaran Runokylä

Pieni ja tiivis kulttuurimatkailukohde Ilomantissa Pohjois-Karjalassa tuo esille karjalaisen kulttuurin perinteen ja nykyisyyden. Matkailun kehittämisen perusta on aineellisen ja aineettoman kulttuuritarjonnan – karjalaisuuden, rakennusperinnön, musiikin, sotahistorian, nykytaiteen, ruokaperinteen, ortodoksisuuden ja maiseman - yhdistäminen elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Runokylän toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyö  kunnan  ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa  kestävän kehityksen huomioimisessa, matkailun tuotetarjonnan lisäämisessä ja uusien mahdollisuuksien etsimisessä on ollut tuloksellista.  Perinteeseen pohjautuva ruokatarjonta on saanut kansainvälistä tunnustusta.

Tuusulanjärvi

Tuusulanjärven kulttuurimatkailukohde Uudellamaalla antaa matkailijalle kokemuksia 1900-luvun taiteilijayhteisön elämästä ja nykypäivän kulttuurista. Kulttuuritapahtumat  ja alueen virkistysmahdollisuudet ovat luonteva osa kokonaisuutta. Lisääntynyt yhteistyö kulttuuri-, matkailu- ja ohjelmapalvelutoimijoiden välillä sekä Järvenpään ja Tuusulan kuntien matkailupanostukset ovat nostaneet kohteen hyvin esille pääkaupungin ja Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä. Tuusulanjärven nykyiset luovan alan taitajat muodostavat luontevan jatkumon Suomen kultakauden ajan mestareiden taiteilijayhteisölle.

Valokuvia palkituista kohteista sekä tilaisuudesta on saatavilla Visit Finlandin sivuilta.

Lisätietoja:

- Susanna Markkola, Culture Finland katto-ohjelman projektipäällikkö, Visit Finland / Business Finland Oy, p. 046 923 4272 tai [email protected]

- Anne Mattero, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0206 tai [email protected]

- Heli Talvitie, kulttuurisihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0307 tai [email protected]

Muualla verkossa:

Valokuvia tilaisuudesta on saatavilla noin kello 15 

Valokuvia palkituista kohteista

Culture EDEN in Finland kilpailu  

European Destination of Excellence kilpailu  

Kulttuuri Sampo Terho