Hoppa till innehåll

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvidgas till nya skolor i höst – Understöd för läsåret 2021 –2022 har beviljats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2021 9.05
Nyhet

Regionförvaltningsverken har beviljat kommunerna understöd för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för läsåret som börjar i höst. 235 kommuner fick sammanlagt 17 miljoner euro i understöd.

Som bäst pågår pilotförsök med Finlandsmodellen i 117 kommuner runt om i landet, och verksamheten kommer således att utvidgas betydligt i höst. Understöd beviljas till kommuner, men förutom kommunerna kan även företrädare för både den privata sektorn och tredje sektorn ordna hobbyverksamhet.

– Det är fint att Finlandsmodellen utvidgas och att allt fler barn och unga ges nya möjligheter att hitta intressanta hobbyer. Vi arbetar nu för att etablera modellen. I det arbetet får vi också hjälp av  en kontaktpunkt för Finlandsmodellen, som ska inleda sin verksamhet i augusti och ska stödja kommunerna och dem som ordnar hobbyer, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Minister Kurvinen anser att Finlandsmodellen också har stor betydelse med tanke på återhämtningen från coronakrisen.

– Det har varit påfrestande för våra barns och ungas välbefinnande att hobbyverksamheten dragits ner samtidigt som de inte heller kunnat träffa sina kompisar på samma sätt som tidigare. Jag upplever att Finlandsmodellen dessutom behövs för att öka samhörighetskänslan i skolorna och utveckla våra barns och ungas sociala färdigheter, konstaterar ministern.

Det centrala målet med Finlandsmodellen är att göra det möjligt för varje barn och ung person att idka en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. Vilka hobbyer som erbjuds grundar sig på barnens och de ungas egna önskemål.

Andra webbplatser

Mer information: Specialmedarbetare Markus Ylimaa, tfn 050 374 8192

Antti Kurvinen Unga Utbildning