Hoppa till innehåll

Exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 9.01 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 13.16
Pressmeddelande
Koululaisia opiskelemassa

Regeringens riktlinjer som gäller distansundervisningen under perioden 8.3. -28.3. 2021 inom  den grundläggande utbildningens högre årskurser kräver inte ny lagstiftning, utan genomförs som exceptionella undervisningsarrangemang i enlighet med 20 a § i lagen om grundläggande utbildning. 

För tillfället är exceptionella undervisningsarrangemang i enlighet med § 20 a i lagen om grundläggande utbildning (1191/2020) i kraft för perioden 1.1.-31.7.2021. Kommunerna har i enlighet med den temporära ändringen i lagen om grundläggande utbildning befogenhet att fatta de beslut som smittläget kräver för att genomföra distansperioden som inleds den 8 mars. 

Den temporära bestämmelsen  20 a § tillfogades lagen om grundläggande utbildning för att man som utbildningsanordnare på ett flexibelt sätt ska kunna reagera på spridningen av coronaviruset. Enligt bestämmelsen är det möjligt att flytta över elever i årskurserna 7-9 till distansundervisning, ifall det på grund av smittläget är nödvändigt. Man kan övergå till exceptionella undervisningsarrangemang genom att det organ i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar beslutar att stänga skolorna. Ifall det är nödvändigt att stänga skolor i flera kommuner kan regionförvaltningsverket fatta ett motsvarande beslut. Efter kommunens eller regionförvaltningsverkets beslut fattar utbildningsanordnaren beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. Beslutet får fattas för högst en månad åt gången.

Regeringen drog den 25 februari upp riktlinjer för rekommendationer om att man i områden som befinner sig i accelerations- och samhällsspridningsfasen fr.o.m. den 8 mars övergår till distansundervisning i tre veckor. Elever som i enlighet med 17 § i lagen om grundläggande utbildning fått beslut om särskilt stöd, elever med förlängd läroplikt samt elever inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, stannar enligt den ikraftvarande lagstiftningen i närundervisning.

Regeringens rekommendation om distansundervisning i tre veckor kan med stöd av nuvarande lagstiftning genomföras även på andra stadiet. 


Ytterligare information:
•    Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, tfn 02953 30258
•    Kirsi Lamberg, regeringssekreterare, tfn 02953 30397