Hyppää sisältöön

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt perusopetuksessa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 9.01
Tiedote
Koululaisia opiskelemassa

Perusopetuksen osalta hallituksen linjaus yläkoulujen etäopetuksesta 8.3. -28.3. 2021 ei vaadi uutta lainsäädäntöä, vaan se toteutetaan voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti poikkeuksellisina opetusjärjestelyinä.

Perusopetuksen osalta on voimassa jo nykyisellään 1.1.-31.7.2021 perusopetuslain 20 a §:n (1191/2020) mukaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Kunnilla on perusopetuslain väliaikaisen muutoksen mukaiset valtuudet tehdä tartuntatautilanteen edellyttämiä päätöksiä 8.3. alkavan etäopetusjakson toteuttamiseksi.

Määräaikainen säännös 20 a § lisättiin perusopetuslakiin, jotta opetuksen järjestämisessä voidaan reagoida joustavasti koronaviruksen leviämiseen. Säännöksen mukaan vuosiluokkien 7-9 oppilaat on mahdollista siirtää etäopetukseen, mikäli tartuntatautitilanne sitä edellyttää. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä, jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin määrää tartuntatautilain 58 §:n nojalla koulujen tiloja suljettaviksi. Mikäli koulujen tilojen sulkeminen on tarpeen usean kunnan alueella, aluehallintovirasto voi tehdä vastaavan päätöksen. Kunnan tai Avin päätöksen jälkeen opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Hallitus linjasi 25.2. suosituksesta, jonka mukaan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla siirrytään yläkouluissa sekä toisella asteella etäopetukseen 8.3. alkaen kolmeksi viikoksi. Perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat pysyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lähiopetuksessa.

Hallituksen antama kolmen viikon etäopetussuositus voidaan toteuttaa nykyisen lainsäädännön turvin myös toisella asteella.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
  • hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397
     
Koulutus Yleissivistävä koulutus