Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för nordiskt kultursamarbete

Avustus

Understödet är avsett för landsomfattande frivilligorganisationer, föreningar och sällskap som genom sin egen verksamhet främjar det nordiska kultursamarbetet och de nordiska värderingarna.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 16 mars 2021 och slutar den 20 april 2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 435 000 euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten senast i maj 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2002)

Kultur

Ytterligare information

Kulturrådet Riitta Heinämaa
Kultur- och konstpolitiska avdelningen
Undervisnings- och kulturministeriet
tfn 0295 3 30090
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod