Hyppää sisältöön

Erityisavustus pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

Avustus

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja seuroille, jotka edistävät omalla toiminnallaan pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä ja pohjoismaisia arvoja. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 16.3.2021 ja päättyy 20.4.2021 klo 16:15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 435 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään viimeistään toukokuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Riitta Heinämaa
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
puh. 0295 3 30090
r[email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset