Hoppa till innehåll

Elevenkäten 2022: Den viktigaste orsaken till att ha en hobby är att det är roligt och gör en glad

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 12.18
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät besvarades av över 164 000 lågstadie- och högstadieelever från 1 500 olika skolor. Barnen och de unga tillfrågades om vilka deras favorithobbyer är, vilka hobbyer de är intresserade av att prova på och varför de tycker det är viktigt att ha en hobby. Allt fler (85 procent) barn och unga har en hobby som de tycker om jämfört med resultaten från elevenkäten 2020. Den viktigaste orsaken till att ha en hobby är att det är roligt och gör en glad. Elevenkäten är ett led i genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Enkäten genomfördes för femte gången.

Till flickornas populäraste hobbyönskemål hör ridning, djurklubb, bildkonst, matlagning och klättring. Pojkars favorithobbyer är fotboll, parkour, datorspel, biljard/snooker, jakt och fiske. Gym och snowboard/slalom står högst upp på önskelistan för både flickor och pojkar i högstadiet. 

Eleverna fick både önska sina favorithobbyer och välja hobbyer som de skulle vilja prova på från ett urval av 81 hobbyer. Flickor i lågstadiet önskar favorithobbyer som ridning, djurklubb, bildkonst, matlagning och klättring. Cirkuskonst har också hamnat högt upp på deras önskelista.

Flickorna är intresserade av att prova på bildkonst, filmkonst och konstklubb. Den populäraste önskehobbyn bland pojkar i lågstadiet är fotboll. På andra plats kommer parkour och datorspel, därefter jakt/fiske, ishockey och mopeder. Pojkarna är särskilt intresserade av att prova på parkour.

Både flickor och pojkar i högstadiet är intresserade av att gå på gym och åka snowboard/slalom. Volleyboll och att spela ett instrument har nått flickornas lista över favorithobbyer. Biljard, jakt och fiske toppar pojkarnas favoritlista. Flickorna vill prova på bildkonst, formgivning och konstklubb, medan pojkarna är intresserade av parkour, historia och basketboll.

Eleverna vill prova på 10 olika hobbyer

För två år sedan saknade vart femte, nu endast vart sjätte skolbarn en hobby som de tycker om. Största delen av dem som saknar en hobby (58 procent) skulle vilja hitta en. Av alla som svarade på enkäten ville 51 procent börja med en ny hobby.

Den viktigaste orsaken till att ha en hobby är enligt barnen och de unga att det är roligt och gör en glad (42 procent av de svarande). Näst viktigast är att utvecklas inom hobbyn och lära sig nya färdigheter. Barnen och de unga är intresserade av att prova på i genomsnitt 10 olika hobbyer.

- Två viktiga budskap framgår av enkätsvaren: för det första ska barnen och de unga trivas med hobbyn och för det andra är de intresserade av att prova på många olika hobbyer och börja med en ny. Med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kan vi svara på dessa behov genom att satsa på instruktörernas kompetens och på att erbjuda ett mångsidigt utbud av hobbyer i samband med skoldagen, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Resultaten av elevenkäten används vid genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriet stöder arbetet med att ordna hobbyer i samband med skoldagen i skolans lokaler eller i andra lokaler, t.ex. idrottshallar eller museer. Hobbyerna ska väljas utgående från elevernas önskemål i respektive skola. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet tillämpas redan i över 90 procent av kommunerna på det finländska fastlandet.

Resultaten av undervisnings- och kulturministeriets elevenkät (på finska)

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069

#Koululaiskysely #FinlandsModellen #SuomenMalli

Mer om ämnet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet  
 

Idrott Kultur Petri Honkonen Unga Utbildning