Hoppa till innehåll

Digitalt kvalitetsbedömningssystem för småbarnspedagogiken – införandet stöds med tre miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2022 12.49 | Publicerad på svenska 12.12.2022 kl. 13.41
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd till stöd för införandet av det digitala kvalitetsbedömningssystemet (Valssi) för småbarnspedagogiken 2023–2024. Understöd beviljades 52 anordnare av småbarnspedagogik.

Valssi är ett digitalt kvalitetsbedömningssystem för småbarnspedagogiken, som gör det möjligt att samla in uppgifter på basis av självutvärderingar till stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken på lokal och nationell nivå. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) tar fram nationella sammanfattningar av de uppgifter som förs in i systemet. Valssi genomförs i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och NCU som en del av programmet Utbildning för alla. Systemet färdigställs 2023.

- Varje barn har rätt till högklassig småbarnspedagogik. Kvalitetsbedömningen av småbarnspedagogiken stöder utvecklingen av verksamheten så att den blir mer målinriktad och systematisk. Med detta understöd stöder vi aktörerna i arbetet med att införa Valssi och på så vis förbättrar vi möjligheterna att få en så heltäckande bild som möjligt av kvaliteten på småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Li Andersson.

Genom understödet stöds införandet av Valssi och etableringen av nationellt enhetliga kvalitetskriterier som en del av kvalitetsarbetet hos aktörer inom småbarnspedagogiken. Införandet av systemet förutsätter bland annat att man bekantar sig med bedömningssystemet, att man avtalar om ansvarsrollerna för införandet och användarrollerna i systemet samt att man får utbildning i enlighet med dessa roller.  Dessutom förutsätter det att personalens kompetens inom självutvärdering förbättras och att det nya systemet för kvalitetsbedömning blir en del av utvecklingen av verksamheten. Understödet kan bland annat användas för att anställa personal som samordnar införandet av Valssi.

Beviljade understöd

Utlysning 

Mer information:

  • Kaisa Kotomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 330 315
  • Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330365
     
Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning