Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för att stödja införandet av det digitala kvalitetsbedömningssystemet Valssi 2023–2024

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd till stöd för införandet av kvalitetsbedömningssystemet Valssi för småbarnspedagogiken perioden 1.1.2023–30.6.2024. Det specialunderstöd som beviljas uppgår till totalt högst 3 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Stödet för småbarnspedagogik gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna och samkommunerna kan inkludera privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik i sin ansökan. Kommunerna och samkommunerna kan lämna gemensamma ansökningar.

Ansökningstiden börjar den 22 september 2022 och går ut den 10 november 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att beslut ska fattas i november 2022.

OBS! Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat förlänga ansökningstiden för understödet för att alla eventuella sökande ska ha en rimlig tid att ansöka om understödet. Den nya ansökningstiden går ut den 10 november 2022.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Kaisa Kotomäki, specialsakkunnig, tfn. 0295 330 315

Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn. 0295 330 365

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.