Hoppa till innehåll

Coronastöd ska stärka högskolestuderandenas välbefinnande och handledning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 13.08
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet stöder högskolor samt student- och studerandekårer med sammanlagt 6 miljoner euro i specialunderstöd. På grund av coronaepidemin riktas specialunderstöden till åtgärder för att stödja handledningen av högskolestuderande och för att stödja deras välbefinnande.

Det är fråga om ett anslag som ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Bidrag söktes till ett belopp om över 16 miljoner euro. 38 projekt beviljades understöd. Under våren påverkade undantagstillståndet till följd av coronaepidemin universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och de studerandes välbefinnande.

– Coronatiden gör att det är psykiskt och socialt tungt för många studerande. Alltför många är ensamma med sina problem. Genom understöden vill vi möjliggöra olika sätt att stödja de studerandes välbefinnande och sociala gemenskap. Jag hoppas därför att de studerande aktivt utnyttjar de nya tjänsterna, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Projekten som beviljats understöd ska bland annat utveckla och ordna lågtröskeltjänster, smågruppsverksamhet och kamratstöd samt studiepsykologtjänster samt stärka och utveckla handledningstjänsterna för högskolestuderande. 

Enligt de första resultaten i den utredning Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerade 18.6.2020 om de exceptionella undervisningsarrangemangens inverkan på jämställdheten och likabehandlingen vid våra högskolor (”Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen”), gick övergången till distansundervisning i våras huvudsakligen bra. 

När de exceptionella förhållandena fortsätter är det viktigt att vid högskolorna fästa uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och utvecklingen av beredskapen för självstyrning. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid de studerandes upplevelser av ensamhet och stärkandet av samhörigheten.

Beviljade specialunderstöd

Mer information

  • Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335
  • Undervisningsrådet Katri Tervaspalo, tfn 0295 330 084
  • Undervisningsrådet Ilmari Hyvönen, tfn 0295 330 117